FN:s mänskliga rättigheter fyller 60 år - det firas med tal och högtidligheter över hela världen på onsdagen. Så även i Lärjedalen, där mångfalds- och jämställdhetsombuden på gruppbostäderna ordnar öppet hus med körsång, tal och mingel.

– Vi vill gärna uppmärksamma denna viktiga dag, säger Taija Tuomilehto, vikarierande enhetschef för fem gruppboenden i Lärjedalen.

– Vi strävar efter att våra boende med intellektuella funktionshinder ska ha sina självklara rättigheter, så vi arbetar med mänskliga rättigheter varje dag, säger Taija Tuomilehto.

Vill hitta gemensam värdegrund

Hon berättar att 60-årsfirandet sker mot bakgrund av att gruppbostäderna i Lärjedalen i höstas startade ett arbete med värdegrundsfrågor. Syftet är hitta gemensamma värdegrunder på alla gruppbostäder, vilket ska leda till bra arbetsplatser och god omvårdnad för de boende.

– Vi fick hjälp av Seroj Ghazarian från stadskansliet som kom och höll föreläsningar hos oss. Det var bra för då kunde vi arbeta mycket med våra egna värderingar, både medvetna och omedvetna, säger Taija Tuomilehto och berättar att ganska många fick intressanta aha-upplevelser.

– Man tror ju gärna att man är fördomsfri, men så upptäckte vi att vi har en hel del fördomar, trots allt….

Alla är välkomna till Hammarhus

60-årsjubileet i Lärjedalen börjar klockan 17 i Hammarhus samlingssal, där sångkören Zingers, bestående av ett 20-tal intellektuellt funktionshindrade från hela Göteborg, ger två framträdanden. Personalsekreterare Anna Carlsson ska också berätta om mänskliga rättigheter och om mångfalds- och jämställdhetsarbetet i Lärjedalen.

Ingen anmälan behövs och alla är välkomna till firandet i Hammarhus.

I Göteborg uppmärksammas 60-årsdagen även på Världskulturmuseet (se länk till artikel nedan).

Fotnot:
Också på Mixgården i Hammarkullen firas 60-årsminnet av de mänskliga rättigheterna. Från klockan 18.15 ordnas utställning, tipspromenad och andra aktiviteter. Amnesty international gästar också.