Göteborgs hamn viktig för landet. Sveriges två största hamnar ligger på västkusten och här skeppas en stor del av landets olja och handelsvaror in och ut över världen – och helst ska det fortsätta så även i händelse av krig. Så när marinens största nationella övning för året närmar sig västkusten kommer det i nästa vecka att märkas både till land, till sjöss och i luften.

1 300 militärer, ett 40-tal större fartyg och dessutom en hel del stridsflyg och helikoptrar. Det är några av inslagen som både kommer att synas och inte minst höras mellan den 14 och 20 oktober, när årets största nationella marina militärövning äger rum mellan Kungsbacka i söder och Grebbestad i norr.

Främsta intresset under övningen riktas mot Göteborgs hamn och Brofjorden, som båda är av avgörande betydelse för försörjningen av Sverige, både i fredstid och inte minst vid händelse av krig, så för att skydda fartygstrafiken krävs det uppenbarligen en hel del resurser.

– I övningen deltar 75 procent av hela den svenska marinens personal och resurser, så det är definitivt en stor övning för oss. Vi gör en sådan varje år, men av olika anledningar har vi mest hållit till i Östersjön de senaste åren, där vi ofta övar ihop med bland andra finska enheter. Nu är det äntligen dags för oss att träna själva här på västkusten igen, säger Jimmie Adamsson, informationschef på tredje sjöstridsflottiljen.

Eskorterar Stena-båtar
Marinen kommer att öva med sina korvetter, minröjningsfartyg, stödfartyg, ubåtar och ubåtsräddningsfartyg tillsammans med bland andra Kustbevakningen, Sjöfartsverket och andra maritima aktörer utefter västkusten, även privata.

– Stena Line kommer att köra som vanligt enligt sin turlista och är egentligen inte mer inblandade än att vi kommer att köra runt deras båtar i formering och att vi har en förbindelseofficer ombord. För oss är det ändå värdefullt att ha ett så pass riktigt skyddsobjekt att träna tillsammans med, säger Jimmie Adamsson.

Huruvida övningarna kommer att ta sig upp längs Göta älv är än så länge oklart, inte ens det högsta befälet vet än så länge vad som kommer att krävas för att för att lösa de uppgifter som man kommer att ställas inför. Det man vet är dock att det råder ganska speciella förhållanden längs en stor del av västkusten, jämfört med till exempel Östersjön.

– Här är extra strömt, vilket påverkar till exempel undervattensfarkosternas arbete, och den högre salthalten i vattnet gör att sonarernas räckvidd blir lite kortare här än i sötare vatten, säger Jimmie Adamsson.

Informerar asylboenden
Men övningen kommer alltså även att äga rum på torra land och i luften, och även om området är stort och Göteborg är en storstad så kommer antagligen gemene man någon gång då och då märka av övningen på något vis, genom buller, svallvågor eller kanske ljudet av lösa skott. Ljud som kan vara obehagliga för vem som helst, men kanske än mer för alla de som nyss har kommit hit efter att ha flytt från krig i sina hemländer.

– Just därför har vi kontinuerlig kontakt med berörda myndigheter om hur nära vi kommer att vara exempelvis olika asylboenden och liknande. Jag tror att vi med hjälp av god information och pedagogik om varför vi gör det här ska få förståelse bland allmänheten, säger Jimmie Adamsson.

Allmänheten kommer i princip att kunna röra sig fritt till sjöss och i skog och mark, med undantag för i Göteborgs skärgårdsskjutfält. Information om övningen, avlysningar och tillträdesförbud finns på Försvarsmaktens hemsida.

70A0.jpg

Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten