Informerar i Nordstan om vägar till avvänjning. Rökandet har visserligen minskat långsamt men stadigt i Sverige ända sedan 1950-talet, men ligger fortfarande på en för folkhälsan katastrofal nivå. Särskilt bland gymnasieungdomar, som är populära offer för den allt mer sofistikerade tobaksreklamen. Något den pågående Tobaksveckan vill upplysa om, bland annat inne i Nordstan.

– Marknadsföringen av tobak får ju enligt lagen inte vara ”påträngande”, men bara för att den inte ser ut som förr i tiden, men stora reklamaffischer på stan, så innebär det inte att den försvunnit. Tvärtom är den nästan mer försåtlig och effektiv nu än någonsin tidigare, säger Maria Martini, samordnare för tobaksprevention vid social resursförvaltning.

Fräckt designade paket, betalda rökare på inneställena och listig publicering av bilder på rökande kändisar på sociala medier är några av vägarna som tobaksindustrin tar till ungdomarnas lungor. Cigaretterna och snuset har också åldersanpassats med tillsatser som smakar alltifrån socker och mentol till tranbär, vanilj, lakrits och choklad.

– Det är nog en del av förklaringen till att hela 14 procent av de göteborgska eleverna i gymnasiets årskurs två röker dagligen eller nästan dagligen. Bland tjejerna är det 30 procent som röker då och då, bland killarna är det något färre som just röker men lägger man till de som snusar så är de också 28 procent, säger Maria Martini.

E-cigaretterna ny inkörsport
I den vuxna befolkningen i stort är det fortfarande en av fem som då och då använder tobak i någon form, medan en miljon gör det dagligen. Vilka effekter de nya e-cigaretterna kommer att få på den statistiken är än så länge oklart, liksom vilka hälsoeffekterna av dem egentligen är.

– Det finns inga studier som visar att de är så fullgoda verktyg för avvänjning av vanlig rökning som tillverkarna påstår, och dessvärre finns det ännu inte heller någon reglering för var de får användas. Som det ser ut nu riskerar de bara bli ytterligare en inkörsport till att börja röka vanliga tobakscigaretter, vilket vi sedan vet har varit den första drogen som unga kommit i kontakt med innan de går vidare till tyngre, säger Maria Martini.

Vill se tobaksfria festivaler
I Sverige börjar 45 barn och ungdomar att snusa eller röka varje dag, alltså cirka 16 000 per år. 30 till 40 procent av dessa blir fast för resten av livet. Och med tanke på att nio av tio vuxna rökare började innan 18 års ålder, så tycker Maria Martini att insatserna mot ungdomars rökande måste sättas in tidigt och på bred front.

– Till exempel tycker jag att det är väldigt anmärkningsvärt att det var tillåtet att sälja cigaretter inne på Way Out Wests festivalområde i Slottsskogen i somras, säger Maria Martini.

Tillsammans med Visir, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Regionalt cancercentrum väst kommer hon under torsdagen 21 november att befinna sig inne i Nordstans köpcenter för att bland annat informera om vart man kan vända sig för att få hjälp med tobaksavvänjning.