Skolor, yrkeskontakter och bostad. Ensamkommande med uppehållstillstånd som fyllt 21 år måste klara sig själva. För att ge ingångar till egen bostad, jobb eller studier ordnas därför en minimässa på Världskulturmuseet tisdag den 29 maj. Fokus är unga som i dag bor på boenden för ensamkommande i Göteborg.

På boendena i Göteborg bor i dag 136 ensamkommande, varav många fyller 21 år detta eller nästa år. Därför handlar mässan om sätt att skaffa eget boende, möjligheter att skapa kontakter inom arbetslivet och olika fortbildningsmöjligheter för den som vill studera vidare.

”Hitta bostad är väldigt viktigt”
– Vi pratar mycket om vad ungdomarna ska göra när de flyttar från våra boenden och hur man gör för att skaffa kontakter här i Sverige. Det var ur de samtalen som idén om en mässa växte fram, så den är skapad utifrån önskemål från ungdomarna själva, säger Herta Boakye-Yiadom Dahl, utvecklingsledare och tillförordnande gruppchef på stödboende Väster.

Bland de 20-talet utställarna finns bland annat representanter från bemanningsföretag och arbetsförmedlingen, samt flera folkhögskolor och Boplats.

– Just att hitta bostad är väldigt viktigt. Göteborg är en underbar stad att bo i, men som alla vet är det inte alltid så lätt att hitta någonstans att bo. Därför hjälper vi och utställarna ungdomarna att tänka bredare. Det går ju till exempel utmärkt att bo utanför staden och arbeta i Göteborg. Och för den som vill studera vidare har till exempel flera folkhögskolor internat.

Ett annat stort fokus är möjligheterna att skaffa egna nätverk genom olika aktiviteter, jobbcoachning och mentorprogram.

– Nätverk är jätteviktiga för att bli en del av samhället och för att hitta jobb och sociala aktiviteter. Därför lägger vi stort fokus på hur man egentligen gör för att skapa ett nätverk.

Hitta rätt riktning
Mässans tema är ”Off the streets, on the beat”, vilket ska tolkas som ett sätt att hitta rätt riktning i livet.

– När du står på gatan kan det kännas väldigt förvirrande med alla som rör sig åt alla håll, men när du väl har hittat gatan du letar efter så vet du hur du ska göra för att ta dig i den riktningen.

Mässan är arrangerad som ett öppet hus där deltagarna har möjlighet att själva prata med de utställare de är intresserade av. Den vänder sig i första hand till boendenas ensamkommande unga som har permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd, men även unga som säker asyl är välkomna.

– Det är väldigt roligt att vi fått med så många utställare. Vi kallar det för en minimässa, men den är inte så liten längre.