Unik modell har sparat 300 ton mat. Matsvinnet i Göteborgs Stads kök har halverats på två år. Bakom den stora sänkningen finns en unik modell som tagits fram i nära samarbete med personal runt om i de kommunala köken.

Christina Linnerhag.

Sedan början av 2017 har alla kök inom Göteborgs Stad arbetat aktivt med att halvera sitt matsvinn. Det motsvarar 900 000 portioner på ett år. Två år senare är målet nu nått.

– Det här är unikt för Göteborg och vad vi vet har inte heller någon annan stad i vår storleksordning lyckats med en liknande minskning, säger projektledaren Christina Linnerhag.

Idéer och förslag från personalen
Arbetet har skett utifrån ett verktyg som tagits fram inom staden. Den så kallade Göteborgsmodellen bygger på idéer och förslag från kökspersonal. De har malts ner till ett antal åtgärder som köken kan använda för att minska det egna matsvinnet.

Göteborgsmodellen handlar om allt från menyplanering och inköp till servering och tillvaratagande av rester. Det är en manual som finns i varje kök och 1200 medarbetare har även fått en utbildning om modellen.

Sparat 300 ton mat
Christina Linnerhag tror att en orsak till den framgångsrika sänkningen är att det funnits ett beslut av områdescheferna i samordningsgrupp Måltid Göteborg bakom målsättningen. Alla var behöver jobba tillsammans med den.  En annan orsak var att man i valde att enbart fokusera på det som går att ändra i kök och servering. Även om det enligt Naturvårdsverket endast är hälften av svinnet som uppstår där och hälften uppstår efter att maten hamnat på tallriken.

– Vi bestämde oss för att sopa rent framför egen dörr. Med andra ord har vi tittat på vad vi kan göra för att minska svinnet och släppt det vi inte kan påverka. Förhoppningen är att det goda resultatet kan skapa inspiration långt utanför köket.

Motsvarar 480 ton koldioxid
Minskningen av matsvinn i Göteborgs Stads kök motsvarar 300 ton mat, vilket i sin tur motsvarar 480 ton koldioxid per år.

– Den kanske största anledningen till att det gått så bra är det fantastiska engagemang som funnits ute i köken för att nå målet. Medarbetarna i stadens kök är miljöhjältar allihop.

Göteborgsmodellen har även börjat att användas i andra kommuner.