Gäller tillsvidare. Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare blir förbjudet från 24 november. Enda undantaget är begravningar. Det har Länsstyrelsen i Västra Götaland beslutat. 

Publiktaket på max åtta personer, som regeringen tog beslut om i fredags, ska gälla för alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Västra Götaland. Det gäller även om deltagarna sitter med behörigt avstånd till varandra. Begravningsgudstjänster, urnsättning och liknande får ett tak på 20 deltagare.

Länsstyrelsen i Västra Götaland tog beslutet i dag, 23 november, och det är den allvarliga smittspridningen av covid-19 i Västra Götaland som ligger bakom. Beslutet har tagits efter avstämning med länets smittskyddsläkare.

Marknad är offentlig tillställning

Som allmänna sammankomster räknas bland annat demonstrationer, föreläsningar, teater- och biografföreställningar och konserter som anordnas för allmänheten eller som allmänheten har tillträde till.

Exempel på offentliga tillställningar är idrottsevenemang, danstillställningar, marknader och mässor som anordnas för allmänheten eller som allmänheten har tillträde till.

Beslutet gäller tillsvidare.

Foto: Pixabay