Invigs i oktober. Ett nytt medborgarkontor ska öppna i anslutning till biblioteket i Frölunda kulturhus. Invigningen är planerad till oktober 2022.

Sedan tidigare finns medborgarkontor i Angered, Backa, Bergsjön och Biskopsgården. De förvaltas och utvecklas av nämnden demokrati och medborgarservice i Göteborgs Stad. I kommunfullmäktiges budget för 2022 fick demokrati och medborgarservice i uppdrag att börja arbeta för ett medborgarkontor i Sydväst.

Den 21 juni tog nämnden för demokrati och medborgarservice beslut om att teckna nyttjanderättsavtal med kulturnämnden för lokalen i Frölunda kulturhus.