Nästan 27 procent av invånarna i Göteborg har utländsk bakgrund. Motsvarande andel av Göteborgs Stads anställda är bara drygt 20 procent. Denna underrepresentation gör Göteborg till en jämförelsevis medelmåttig kommun enligt en rapport från Integrationsverket.

Av landets 42 största kommuner är det bara en enda, Nacka utanför Stockholm, som kan redovisa en större andel anställda med utländsk bakgrund än vad som motsvarar deras andel av kommuninvånarna. I resten av kommunerna är människor med utländsk bakgrund underrepresenterade som anställda – mer eller mindre. Så även i Göteborg, som enligt undersökningen ligger nära riksgenomsnittet.

Ökad andel utlandsfödda

Variationerna är stora, även mellan de tre storstäderna: I Stockholm, liksom i huvudstadens förortskommuner, är det liten skillnad mellan den här gruppens andel i befolkningen respektive på den kommunala lönelistan. Malmö däremot, redovisar en underrepresentation på över 30 procent. Siffrorna i Integrationsverkets rapport bygger på statistik från 2001.

En liknande undersökning som Göteborg lät göra förra året visar dock att utvecklingen i staden går åt rätt håll: Göteborgsundersökningen mäter visserligen inte personer som är födda i Sverige av utländska föräldrar, utan bara andelen utlandsfödda. För denna grupp redovisas en ökad andel av de kommunanställda – från tolv procent 1999 till 15,4 procent 2003.

Under samma period steg även de utlandsföddas andel av befolkningen, men bara med drygt en procent.

Ett vidare begrepp

– Från nästa år får Göteborg ett tydligare prioriterat mål på det här området, nämligen att Rekryteringen till kommunens verksamheter ska bidra till en bättre spegling av befolkningsstrukturen i Göteborg, säger Lars Lilled, chef för mångfaldsenheten på stadskansliet. Han betonar vikten av att inte enbart se till andelen anställda utan också på vilken nivå de arbetar.

– Vi vill gärna se en vertikal rörelse på det här området, säger han.

Lars Lilled tillägger att Göteborg tillämpar ett bredare mångfaldsbegrepp än det som kommer fram i Integrationsverkets rapport. Förutom etnisk bakgrund omfattas bland annat sådant som funktionshinder, kön och sexuell läggning.