Att bli medveten om, observera och acceptera suget efter alkohol - utan att ge efter för det - har blivit lättare för många som har sökt hjälp hos Respons Alkoholrådgivning för sitt missbruk. Med hjälp av meditation och kognitiv psykoterapi tar man bort makten från de destruktiva känslorna.

– Det här är inte ”Den Nya Behandlingsmetoden”, sådant tror vi inte på längre, men det har visat sig vara ett väl fungerande komplement till de övriga insatser som vi gör för att hjälpa personer som dricker för mycket, säger Christer Andersson på kommunala Respons Alkoholrådgivning, en enhet inom sociala resursförvaltningen.

Att Hantera Alkohol, AHA, kallas metoden där grupper om tio personer under två månader träffas gemensamt fem gånger och har individuella samtal med terapeut vid ytterligare fem tillfällen.

Däremellan har deltagarna hjälp av ett kompendium och en cd-skiva som lär dem olika meditationstekniker.

Västerländsk zenbuddhism

– Metoden kallas Medveten närvaro och används framgångsrikt inom flera behandlingar, bland annat mot depression och utbrändhet. Den har sitt ursprung i zenbuddhistisk tradition och har integrerats med västerländsk kognitiv psykoterapi, säger Christer Andersson. Den ganska enkla andningsmeditationen går ut på att utövaren ska känna närvaro i nuet och ha ett accepterande förhållningssätt till sina känslor och tankar.

Sluta vara reaktiv

– En person som är beroende av alkohol eller andra droger är van vid att vara reaktiv, det vill säga reagera på en känsla, ett sug, genom att dricka. Istället ska man stanna upp, iaktta känslan och bli medveten om den. Inte ge efter och inte kämpa emot, utan acceptera den. Då återtar man makten från den destruktiva känslan, säger Christer Andersson.

Hittills har två grupper genomfört programmet, en tredje startar i dagarna, och att döma av enkäter som genomförts är deltagarna nöjda.

Kontrakt på avhållsamhet

– Vi håller fortfarande på och lär oss allihopa, men när vi blivit riktigt varma i kläderna vill vi gärna få in grundlig forskning som kan följa deltagarna och utvärdera metoden mer vetenskapligt, säger Christer Andersson.

Han poängterar att deltagarna skriver under kontrakt att inte dricka någon alkohol under behandlingstiden.

– Det har vad vi vet fungerat väldigt bra, men man ska ha klart för sig att deltagarna är motiverade på förhand att komma till rätta med sitt missbruk. De har själva sökt sig hit och har oftast en social förankring med familj och jobb.

– De är inte gravt alkoholiserade, men de tillhör å andra sidan den största gruppen av alkoholproblematiker; de som dricker för mycket och har utvecklat ett beroende som de inte förmår styra över.