Riktiga arbetsuppgifter på riktig arbetsplats. I projekt Mellansprånget kan deltagare inom daglig verksamhet, med lindrigt intellektuellt funktionshinder, prova på att arbeta på en riktig arbetsplats med riktiga arbetsuppgifter och medarbetare som är just medarbetare. Projektet har fungerat bra – några deltagare har gått vidare och får nu utbildning via arbetsförmedlingen.

– Tanken är att deltagarna ska utvecklas, vissa i riktigt arbete, andra i sin dagliga verksamhet. Vi vill att det ska finnas utvecklingsmöjligheter för deltagare inom daglig verksamhet på samma sätt som det gör för oss som arbetar, säger Sandra Goll-Rasmussen Nielsen, projektledare vid stadsdelsförvaltningen Angered.

– Och ett par av våra deltagare har faktiskt gått vidare och fått utbildning via arbetsförmedlingen, fortsätter hon.

Ofta konstruerade arbetsuppgifter
191E.jpg
Samarbetspartner är Coop Forum i Bäckebol som tar emot sex deltagare åt gången. Som kortast arbetar varje deltagare tre månader och som längst sex månader. Förutom två heltidsanställda coacher på arbetsplatsen finns det fyra deltidsanställda coacher som följer upp deltagarna även efter månaderna på Coop Forum.

En tanke är att komma bort från de ofta konstruerade arbetsuppgifter som finns inom daglig verksamhet.

– Genom att vistas i ett socialt sammanhang på en riktig arbetsplats får man också en inblick i hur det är att faktiskt är att jobba, med alla krav som ställs, säger Sandra Goll-Rasmussen Nielsen.

Vill hitta fungerande samarbete
Projektet är inne på sitt andra år av tre och förhoppningen är att Mellansprånget därefter på något sätt ska infogas i den ordinarie verksamheten. Syftet med projektet är att ta fram en modell som fungerar och det ska vara klart efter tre år.

– Vi har lyckats bra med själva modellen för coachning och arbetsträning. Nu ligger vårt fokus på att hitta ett fungerande samarbete med arbetsförmedlingen och försäkringskassan, säger Sandra Goll-Rasmussen Nielsen.

45AC_2.jpg

Foto: Sandra Goll-Rasmussen Nielsen