En brygga till arbetslivet. Det treåriga projektet Mellansprånget startades för att ge riktiga arbetsuppgifter, på vanliga arbetsplatser, åt göteborgare med lindrig intellektuell funktionsnedsättning.Nu har den förste av deltagarna fått en heltidsanställning.

Mellansprånget startade sommaren 2009 av stadsdelsförvaltningarna i Angered och Östra Göteborg som en brygga ut i arbetslivet för människor med lindrigt intellektuell funktionsnedsättning.

Med hjälp av projektets coacher hoppades man att deltagarna – i sin egen takt – skulle kunna ta ett nytt steg. I något fall mot en riktig anställning, men för de allra flesta till nya insikter om sig själva.

Kunskap om egen kapacitet
Sedan starten har hittills totalt 32 personer ­ ungefär lika många män och kvinnor – fått prova på att, under tre till sex månader, jobba hos projektets samarbetspartner Coop Forum i Bäckebol.

– Det viktigaste är inte kunskapen om hur ett arbete fungerar, utan snarare: hur fungerar jag i arbetet? Vad är det jag gör som är rätt – och när blir det konstigt och fel, säger Sandra Goll-Rasmussen Nielsen.

Hon är projektledare för Mellansprånget och gläds med den deltagare som nu, med hjälp av Mellansprånget, och den efterföljande praktikplatsen, gått hela vägen till en riktig anställning.

– Han har en enorm insikt i hur han själv fungerar, och säger att: ”Det är så skönt att jag fått lära känna mig själv”.

Nätverket måste utvecklas
Den 31 juli avslutas det treåriga projektet som stöttas av Europeiska socialfonden, men i styrgruppen arbetas nu febrilt med att hitta vägar för en fortsättning även efter sommaren.

– En av de största utmaningarna blir i så fall att utveckla nätverket. Vi har redan flera bra företagskontakter, men våra deltagare har ju olika intressen och tankar om var de skulle vilja jobba, säger Sandra Goll-Rasumussen Nilesen och fortsätter:

– Samarbetet med Coop har varit en ovärderlig källa till kunskap. Tillsammans har vi byggt något bra, men kanske behöver vi till exempel också förändra vårt sätt att marknadsföra oss.

Tålamod en förutsättning
Utvärderingar och slutredovisningar ska sammanfatta erfarenheterna som redan väckt stort intresse från flera andra stadsdelar och kommuner.

– En viktig sak vi lärt oss är att den inledande dialogen måste få ta sin tid. Det är lätt att ivern efter resultat tar överhanden, men det krävs tid och långsiktigt förtroende för att det ska bli riktigt bra.