Meningsfullheten får högst betyg när cheferna tycker till om arbetet i Göteborgs Stads återkommande ledarenkät. Arbetsbelastningen är fortfarande för hög, men har förbättrats sedan förra årets undersökning.

Enkäten genomfördes av SCB på uppdrag av Göteborgs Stad och skickades ut till 1798 chefer i stadens bolag och förvaltningar under januari och februari i år. Sedan förra året har antalet svarande ökat med 10 procentenheter: från 73 till 83 procent.

Nöjdheten oförändrad

Ledarnas nöjdhet är oförändrad sedan förra året. Totalnöjdheten (Nöjd Ledarindex) ligger på 64 på en 100-gradig skala. Det kan jämföras med medarbetarnas totalnöjdhet som hamnade på 54 i höstens medarbetarenkät.

Arbetsbelastningen hög

Cheferna har fått betygsätta 16 olika faktorer. Liksom förra året får arbetstillfredsställelse (där meningsfullhet ingår) i högst betyg: 85. Arbetsbelastningen har fortfarande lågt betyg även om det förbättrats anmärkningsvärt med 6 enheter sedan undersökningen 2002: från 48 till 54. I kombination med högt effektmått är arbetsbelastningen den mest kritiska faktorn – det vill säga den enskilda faktor som mest skulle kunna förbättra ledarnas nöjdhet med jobbet. Det är cheferna längst ut i organisationen som ger lägst betyg. Detta märks framförallt inom skola och indvid- och familjeomsorg.

Äldre män nöjdast

Ersättningen får alltjämt lägst betyg, men har också låg effekt – en förändring skulle enligt undersökningen inte påverka ledarnas nöjdhet med arbetet i sin helhet så mycket.

Ålder, kön och antal år som ledare påverkar också nöjdheten med jobbet. Nöjdast är en äldre man som jobbat länge som ledare. Ledare med högre befattningar är även nöjdare.


Läs rapporten