Skolor i Storgöteborg drabbas. Att slå hål på ett fönster och skjuta fyrverkerierna rakt in i ett klassrum är en typ av skadegörelse, eller rättare sagt anläggande av brand, som blir allt vanligare i Göteborg och kranskommunerna kring nyår. Det visar statistik från räddningstjänsten, som dock kan glädja sig över att de automatiska brandlarmen hjälper till att begränsa skadorna.

– Det är en väldigt oroväckande utveckling, säger Per Jarring,chef för olycksutredning och analys på räddningstjänsten i Storgöteborg, när han summerar arbetsinsatserna under den gångna nyårshelgen.

Sammanlagt 14 skolor i Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Mölndal och Partille drabbades av någon form av brand kopplad till fyrverkerier i samband med nyårshelgen, vilket är fler än vanligt.

– I minst åtta av fallen kunde vi konstatera att fönsterglas var krossade och att det fanns fyrverkerier inne i skolbyggnaden. I några fall hade man skjutit in raketer i ventilationstrummorna. Det som trots allt är bra i eländet är att automatlarmen fungerade så att vi snabbt hann dit och kunde släcka innan elden spred sig, säger Per Jarring.

Medvetet anläggande av brand
Det verkar alltså inte handla om några olyckor utan om ett medvetet skjutande, vilket troligen två lägenhetsinnehavare också drabbades av, då raketer hamnade på deras balkonger.

– Vår personal på platsen har gjort bedömningen att det inte handlar om raketer som bara råkat gå snett, utan att man medvetet har siktat mot husen. Kanske inte mot just den drabbade balkongen, men ändå mot fastigheten, säger Per Jarring.

En annan källa till utryckning under den senaste tiden har de tända ljusen varit. Mellan första advent och Trettonhelgen inträffade tolv incidenter i Storgöteborg, när tända stearinljus glömts kvar och tänt eld på ljusstakar och bord.

Färre ljusbränder efter informationskampanjer
– Som tur är har ingen av dem utvecklats till totalskador utan vi har hunnit begränsa elden så att det snarare är brand- och rökskador i rummet eller del av huset som har ställt till mest skada, säger Per Jarring, som än en gång har flera automatlarm att tacka för hjälpen.

Åtta av de tolv incidenterna inträffade på företag, skolor och vårdinrättningar där automatlarmen har utlösts i ett tidigt skede.

– Antalet bränder orsakade av stearinljus ligger relativt konstant de senaste åren, det är ett tiotal varje år i december, ungefär lika många som under resten av året sammanlagt. Men det är en stor skillnad om vi tittar lite längre tillbaka, för 20 år sedan hade vi oftast ett 30-tal sådana bränder veckorna kring jul. Medvetenheten kring faran med levande ljus har definitivt ökat, tack vare ganska massiva informationskampanjer, säger Per Jarring.