Nytt boende i Nya Tillfällets tidigare lokaler. Socialförvaltningen Sydväst öppnar ett nytt boende för personer i hemlöshet i akutboendet Nya Tillfällets tidigare lokaler. Det blir en mindre verksamhet med mer omfattande stöd, där brukarna får tillgång till hälso- och sjukvård och kan delta i aktiviteter.

Christian Kanold, enhetschef i socialförvaltningen Sydväst.

I december förra året beslutade Inspektionen för vård och omsorg, IVO, att akutboendet Nya Tillfället med 73 platser i Högsbo skulle stängas. IVO ansåg att tryggheten för de boende inte kunde garanteras med så många utsatta personer på samma plats och att verksamheten inte kunde ge rätt stöd till personer med komplex problematik. Socialnämnden Sydväst överklagade, men förvaltningsrätten gick på IVO:s linje och boendet stängde 1 juni i år.

Samlat stöd till en utsatt grupp

Nu öppnar socialförvaltningen Sydväst ett nytt boende i lokalerna. Det blir ett mindre boende jämfört med Nya Tillfället och med mer stöd till de boende. Boendet har två avdelningar med 18 platser vardera och de boende ska få tillgång till hälso- och sjukvård och kunna delta i olika aktiviteter.

Boendet är till för personer som lever i hemlöshet och har problem på flera områden samtidigt, så kallad samsjuklighet. Personerna har ofta en komplex blandning av psykisk ohälsa, beroendeproblematik och funktionsnedsättningar och behöver samordnat stöd av socialtjänst, beroendevård och psykiatri.

– Det är en utmanande målgrupp som vi nu försöker vi ta oss an på ett nytt sätt. De kan behöva hjälp med att passa tider och har svårt att ta sig till möten runt om i stan med olika myndigheter. De behöver också ett socialt sammanhang och något meningsfullt att göra. Genom att samla rätt stöd här på plats är mycket vunnet, säger Christian Kanold, enhetschef i socialförvaltningen Sydväst.

Samarbetar med sjukvården och idéburna organisationer

Boendet är kortsiktigt, vilket innebär att personerna ska bor där mellan tre och 18 månader. Under boendetiden får de hjälp med beroende och psykisk ohälsa och stöd att komma vidare till ett mer permanent boende.

Tanken är att sjukvården och idéburen sektor ska spela en viktig roll i den nya verksamheten. Sjukvården ska bland annat erbjuda läkemedelsassisterad behandling på plats medan idéburna organisationer ska kunna erbjuda sysselsättning. Flera idéburna organisationer har visat intresse för att utveckla olika aktiviteter.

Målbilderna i regeringens så kallade samsjuklighetsutredning ligger till grund för den nya verksamheten. Det innebär bland annat att stöd och vård ska hänga ihop som en helhet och en möjlighet att själv påverka vilket stöd man får.

– De vi jobbar med lider av psykisk ohälsa och har ett aktivt bruk av droger, så det kommer att ske incidenter. Men om det sker en överdos kan vi hjälpa bättre här än på stan. Och genom att se till att alla får det stöd de behöver minskar vi risken för frustration, säger Christian Kanold.

Bemannat dygnet runt

Boendet kommer att vara bemannat dygnet runt och ordningsvakter finns på plats i och runt boendet. Två metodhandledare ska stötta medarbetarna i det dagliga arbetet med lågaffektivt bemötande och andra metoder för att skapa bra relationer med de boende. En husvärd kommer att ansvara för att boendemiljön är trivsam och att det finns aktiviteter som de boende önskar.

– Vi ska arbeta för att varje person ska känna sig sedd och får den hjälp de önskar, säger Christian Kanold.