Ny samtalsgrupp startar i maj. Föräldrar med barn som utsatts för sexuella övergrepp har sedan tidigare kunnat få stöd genom individuella samtal på Stödcentrum för brottsutsatta. Förra våren utökades dock verksamheten med gruppsamtal. Responsen blev genomgående positiv och nu i maj startar en ny grupp.

Föräldrar med barn som utsatts för sexuella övergrepp bär ofta på många frågor. De behöver arbeta med egna funderingar, samtidigt som de vill vara ett stöd för sitt barn. På Stödcentrum för brottsutsatta har man utökat sin verksamhet med gruppsamtal där föräldrar får möjlighet att prata med andra i liknande situationer.

‒ Att bli utsatt för sexuella övergrepp är integritetskränkande. Det påverkar ofta hela familjesystemet och kan vara svårt att prata om, säger Pauline Charlesworth som är socionom på Stödcentrum för brottsutsatta.

Därför är det många som efterfrågar möjligheten att dela sina erfarenheter med andra i samma situation – vilket också är läkande.

Samma upplägg
Tillsammans med sin kollega Catrin Sandman kommer Pauline Charlesworth hålla i de nya gruppträffarna under våren. Upplägget är ungefär detsamma som tidigare. Samtalen kommer att utgå från frågeställningar som är centrala, oavsett var man befinner sig i den egna processen.

‒ Vi kommer att prata om konsekvenserna av sexuella övergrepp. Föräldrarna får en möjlighet att sätta ord på sina egna känslor och dela funderingar kring sina barns upplevelser.

Pauline Charlesworth berättar att de föräldrar som söker sig till gruppträffarna går igenom en mängd olika känslor.

‒ Det kan vara allt ifrån sorg över att ens barn ska behöva uppleva något så hemskt eller ilska över att det finns människor som utsätter unga för sexuella övergrepp. Man kan också känna skuld över att man inte kunnat skydda sitt barn och rädsla för hur man ska prata om upplevelsen.

När de förra grupptillfällena utvärderades beskrev deltagarna att gruppsamtalen hade en bra balans mellan möjligheten att få prata utifrån den egna situationen och att få kunskap om hur sexuella övergrepp påverkar.

Viktig roll
En viktig del i samtalsträffarna är att stärka föräldrarna i deras föräldraroll.

‒ Vi vill att de ska förstå hur viktiga de är. Eftersom stöd från närstående är läkande för barnet.

Däri ligger också styrkan i gruppsamtalen.

‒ Genom att komma till oss och få möjlighet att prata med andra om sina frågor, tankar och känslor hjälper de inte bara sig själva utan också sitt barn.

Samtalsgruppen träffas sex gånger under våren. Om du vill vara med kan du ta kontakt direkt med Stödcentrum för brottsutsatta.