Göteborgs Stads miljöförvaltning och bostadsföretaget Riksbyggen är först ut i landet med så kallad kompetensdiplomering. Det innebär att de båda organisationerna får ett officiellt bevis på att de nu "har ett systematiskt arbetssätt att uppnå rätt kompetens, på rätt plats, vid rätt tid".

– Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare. Det blir hård konkurrens om kompetent personal i framtiden. Bland annat kommer stora pensionsavgångar, konstaterar Ingrid Peterson, personalchef på miljöförvaltningen.

”Lärandet i vardagen lika viktigt som kurser”

Sedan i maj förra året har miljöförvaltningen arbetat med ett så kallat ledningssystem för strategisk kompetensförsörjning.

Det innebär bland annat att man genom omvärldsbevakning och fokusering på verksamhetens mål försöker förutse vilken kompetens förvaltningen behöver på längre sikt och sedan arbetar systematiskt med kompetensutveckling.

I arbetet med kompetensdiplomeringen tittar man på kompetens och kompetensutveckling i ett vidare perspektiv, och inte bara på vilka utbildningar som personalen kan tänkas behöva.

– Lärandet i vardagen är minst lika viktigt som kurser, säger Ingrid Peterson.

”Har skapat förståelse inom organisationen”

– Nu har vi ett antal styrdokument som vi kan jobba vidare med, vi har kartlagt vilka kompetenser vi har och vilka behöver. Det var tufft i början men det är ett utvecklande och genomtänkt sätt att arbeta, säger fortsätter hon.

– Mig veterligen finns det ingen offentlig förvaltning eller myndighet som kommit så här långt. Arbetet har skapat en förståelse inom organisationen. Alla styr åt samma håll!

Men arbetet är inte slut i och med att förvaltningschef Christina Börjesson på onsdagen tar emot diplom.

– Vår utmaning nu blir att hitta mätetal – hur vet vi till exempel när vi gör en kompetensinsats att vi blir en effektivare organisation och når våra mål?, säger Ingrid Peterson.

Initiativ från Business Region Göteborg

Kompetensdiplomeringen är en förlängning på ett projekt som initierades av Business Region Göteborg för sju år sedan i syfte att skapa tillväxt och utveckla och ta tillvara kompetensen hos företag och organisationer i Göteborgsregionen

Initiativet har nu lett fram till den nationella standarden SS 62 40 70, ”Ledningssystem för kompetensförsörjning”. Denna kan kopplas ihop direkt med affärs- och verksamhetsplaner och blir ett strategiskt verktyg för ledningen hos förvaltningar och företag.

Det är Meritea, ett dotterbolag inom Göteborgsregionens kommunalförbund, som tillsammans med Business Region Göteborg hanterar kompetensdiplomeringen.

Fotnot:
Diplomen delas ut vid en ceremoni i Business Region Göteborgs lokaler på Norra Hamngatan på onsdagen.