Gäller från 1 juli. Miljöförvaltningen genomför tillsynen av trängseln på Göteborgs serveringar. Från 1 juli är det också förvaltningen som tar beslut om stängning och förelägganden med vite. Den nya tillfälliga lagen kommer att gälla året ut. ”Det blir en mer effektiv process”, säger Angelica Winter, avdelningschef Livsmedelskontroll på miljöförvaltningen.

Restauranger, barer och kaféer har tvingats anpassa sig till nya regler på grund av smittspridningen av covid-19. Det handlar om att undvika trängsel bland gästerna i bland annat köer och på uteserveringar, och att anpassa servering av mat och dryck så att ingen trängsel uppstår.

Göteborgs Stad har sedan 18 april genomfört 525 kontroller av verksamheter som serverar mat och dryck. Det har fram till nu varit smittskyddsläkaren i Västra Götalandsregionen som fattat beslut om stängning, vilket skett vid tre tillfällen.

Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ersätter Folkhälsomyndighetens föreskrift och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på serveringsställen. Lagen ger i stället kommunerna rätt att vidta åtgärder.

– Handläggaren på miljöförvaltningen kan besluta om att stänga verksamheter som inte följer reglerna och vi får även möjlighet att koppla på ett vite. Vi ser att det kan bli en effektivare process när vi inte längre behöver ta ärendet till en annan myndighet, säger Angelica Winter.

Sex inspektörer ute varje helg

Tillsynerna kommer att fortsätta i Göteborg under sommaren på samma sätt som hittills. Varje helg kommer sex inspektörer att göra besök hos kommersiella verksamheter som serverar mat och dryck. Även under vardagarna jobbar förvaltningen med kontroller men också med uppföljande besök.

– Vi kommer att titta på om det finns brist i verksamheten. Vissa går att åtgärda direkt. I andra fall påpekar vi vad som behöver åtgärdas och kommer tillbaka på ett uppföljande besök. Är inte allt ordnat då kan vi alltså göra ett föreläggande om vite och beslut om stängning. Men det finns även möjlighet att fatta beslut om stängning efter bara ett besök om vi ser att trängseln är mycket stor och att det finns uppenbar stor fara för smittspridning.

Besökarna stora problemet

Tidigare i våras var Angelica Winter positivt överraskad över hur restaurangerna anpassat sig. Det är hon fortfarande.

– Jag måste säga att restaurangerna sköter sig väldigt bra generellt. Vi tycker att det största problemet är de som besöker verksamheterna. Solen kan till exempel göra att vi trycker ihop oss mer än vad vi ska på uteserveringarna.

Hittills är det ”en armlängd avstånd” som varit riktmärket för att undvika trängsel på Göteborgs restauranger. I Stockholm däremot har verksamheterna försökt hålla sig till tvåmeters-regeln.

– Vi inväntar nya omarbetade föreskrifter från Folkhälsomyndigheten. Jag tror inte att det kommer att handla om några stora förändringar utan snarare om mindre justeringar och förtydliganden, säger Angelica Winter.

Miljöförvaltningen kan svara på frågor

Miljöförvaltningen finns till hands i sommar för frågor från personer som driver verksamhet med servering av mat och dryck i Göteborg. Angelica Winter tipsar om att även branschföreningen Visita erbjuder bra information på sin hemsida.

Den nya tillfälliga lagen riktar sig inte till alla typer av serveringar som föreskrifterna gjorde. Lagen gäller inte för icke vinstdrivande verksamheter, verksamheter som inte riktar sig till allmänheten eller där det saknas sittplatser och bord.