Det var rekordmånga sökande och fler platser än någonsin när årets kommunala feriejobb lottades ut. Dessutom satsas närmare sex miljoner kronor på 1 000 feriejobb till niondeklassare.

För trettonde året i rad erbjuder Göteborgs Stad feriejobb inom bland annat vård och omsorg, fastighetsskötsel och parkarbete, till framförallt ungdomar som går ut första året på gymnasiet.

I år var det nästan 2.800 sökande, en ökning med 200 från förra året trots att kullen i år är mindre. Lågkonjunkturen har gjort det svårare för ungdomar att hitta jobb på egen hand.

Lika villkor för niondeklassarna

Nytt för i år är att kommunen utöver de 15 miljoner kronor som de vanliga feriejobben kostar även fördelar ett statligt bidrag på närmare sex miljoner kronor till stadsdelarna, pengar som ska användas till att erbjuda feriejobb till niondeklassare. En del stadsdelar har redan tidigare satsat pengar ur den egna budgeten på att få fram sådana, men långtifrån alla.

– Biskopsgården till exempel har jobbat jättemycket med detta, andra har inte gjort något alls, säger Claes Henriksson, chef för stadskansliets arbetsmarknadsgrupp.

Kritik har framförts från invånarna om att det sett väldigt olika ut i olika stadsdelar och att en del jobb snarare varit att betrakta som praktikplatser.

– Många har tyckt att det varit orättvist tidigare för det har varit olika villkor som gällt. En del har till exempel erbjudits en lön på 32 kronor i timmen, i andra stadsdelar har man fått 48 kronor i timmen.

1.000 feriejobb

Med hjälp av pengarna från staten blir det nu likadana förutsättningar som gäller i hela kommunen. För att stadsdelarna ska få ta del av kakan måste jobben vara på sex timmar per dag i tre veckor och med en lön på 52 kronor i timmen. Men att få fram platser är upp till stadsdelarna själva.

– Det tror vi att de löser efter bästa förmåga lokalt. Det kan vara jobb inom någon av de egna verksamheterna, men det kan också vara att de drar igång ett projekt som till exempel att göra i ordning en trädgård eller liknande inom hemmastadsdelen, säger Claes Henriksson.

De sex miljonerna kommer att fördelas proportionerligt efter hur många niondeklassare som finns i respektive stadsdel. Pengarna beräknas räcka till sammanlagt 1.000 feriejobb, utöver de cirka 800 sommarjobb som stadsdelarna brukar finansiera själva.

Ömsesidigt intresse

Tanken med feriejobben för både gymnasieelever och niondeklassare är att ge ungdomarna arbetslivserfarenhet, något att skriva i cv:t och kanske också en referens inför framtida jobbsökande. Men det är också intressant för kommunen att marknadsföra sig mot framtida arbetstagare.