Göteborgs Stad satsar stort på maten. Projektet Måltid Göteborg har fått totalt cirka fem miljoner kronor till förfogande, som ska användas till kompetensutveckling för kökspersonalen inom förskola, skola, funktionshinder och äldreomsorg.

Drygt 1 000 personer kommer att utbildas för att höja måltidskvaliteten i de kommunala köken.

– Nu fokuserar vi på baspersonalen. Det är de som står vid stekborden och grytorna som ska få utbildning, säger Barbro Mellgren, som tillsammans med Göran Lindersson är projektledare för Måltid Göteborg.

Satsar på ökade kunskaper

Projektet är treårigt och startade hösten 2007, med ambitionen att kvalitetssäkra nivån på maten inom hela staden: ”Måltiden ska vara god, nyttig och lustfylld – lagad och serverad av kunnig och serviceinriktad personal”.

Nyligen fattades ett beslut i kommunstyrelsen att, trots sämre tider, fortsätta att fokusera på matfrågorna. Därför får projektet en miljon kronor i extra anslag i år, utöver 3,4 miljoner i EU-medel och 500.000 i statliga bidrag. Pengarna ska satsas på ökade kunskaper i köken.

Viktigt med valmöjlighet

– När projektet startade gjorde vi en kartläggning och såg då att det fanns brister. Framför allt var det väldigt ojämn kvalitet på måltiderna i stadens verksamheter som helhet, säger Barbro Mellgren.

Efter kartläggningen identifierades ett antal utvecklingsområden, som man nu jobbar vidare med. Valmöjligheter, att det ska finnas minst två rätter att välja mellan, är en viktig fråga, liksom gemensam produktutveckling, färre huvudingredienser och att analysera logistiken kring maten. Projektet jobbar också med måltidsmiljön; hur lokalerna ser ut och hur man dukar och serverar.

– Vi ser över allt som rör måltidssituationen. En måltid är ju inte bara det som ligger på tallriken, säger Barbro Mellgren.