Samverkar med sju europiska städer. Göteborgs Stad har beviljats 37 miljoner kronor för delta i ett stort EU-projekt om klimatsmarta lösningar. Tillsammans med Nice och Utrecht ska Göteborg ta fram lösningar för energi, hållbara transporter och utveckla användningen av öppna data.

Projektet IRIS har valts ut av EU att delta i en klimatsatsning ihop med Nice i Frankrike och Utrecht i Nederländerna. Även fyra följestäder deltar som kommer att testa projektets lösningar. Hela projektet tar fem år och har beviljats sammanlagt 175 miljoner kronor.

– Den här typen av utlysningar lockar de mest lovande initiativen i hela Europa och får betydande stöd från EU, vilket gör projekten prestigefyllda och eftertraktade. Nu får Göteborg än en gång chansen att visa sig som en av Europas smartaste städer, säger Eva Pavic, projektkoordinator på Johanneberg Science Park som samordnar Göteborgs parter i projektet.

Inspiration från Nederländerna
IRIS startar den 1 oktober och kommer bland annat att utveckla nya lösningar för hur man kan lagra och styra förnybar energi. Man kommer även arbeta med att ta fram hållbara transporter. Utrecht har redan kommit långt med att införa elfordon och är duktiga på att föra över energi från fordonen in till elnätet.

– Här ser vi att Göteborg har något att lära. Vi kommer att följa de andra städernas arbete och ta vara på deras erfarenheter och lärdomar, säger Eva Pavic.

En annan del av projektet är att hitta lösningar för att fler ska kunna ta del av så kallad öppen data, det vill säga information från offentliga organisationer som finns tillgänglig alla.

– Boende, föreningar och företag ska kunna ta del av datan och göra bättre val eller skapa informativa tjänster – kanske en app – som andra också kan ha nytta av, säger Kim Lantto, utvecklingsledare för digital service och samordningsansvarig för öppna data i Göteborgs Stad.

Fyra städer följer upp lösningarna
Målet är även att samla data och dela den gratis på samma sätt i hela Europa.

‒ Vi vill till exempel att en göteborgare ska kunna ta del av hur mycket sopor varje person skapar i staden, och jämföra med hur mycket en utrechtbo eller nicebo skapar, säger Kim Lantto.

Projektets lösningar kommer att testas av fyra följestäder för att få spridning över Europa. Följestäderna är Vaasa i Finland, Alexandroupolis i Grekland, Santa Cruz de Tenerife i Spanien och Focsani i Rumänien.

IRIS finansieras genom EU Smart Cities & Communities, Lighthouse projekt inom programmet Horizon2020.