Renat avloppsvatten från Gryaab, så kallat tekniskt vatten, ska användas för att kyla den kommande batterifabriken på Hisingen. Att använda tekniskt vatten inom fler områden istället för dricksvatten innebär att Göteborgs stad skulle kunna spara resurser genom bland annat minskade kemikalieinköp.

I Sverige har vi länge haft gott om dricksvatten. Göteborgs råvattentäkt Göta älv är Sveriges vattenrikaste vattendrag, och därför har behovet av att använda annat vatten än dricksvatten inte varit särskilt viktigt i Sverige och Göteborg. Dricksvatten har också setts som en oändlig resurs, men riktigt så är det inte.

Används i andra delar av världen

Återanvändning av renat avloppsvatten i stor skala tillämpas framför allt i områden med allvarlig vattenbrist som i delar av Afrika, Israel, Singapore och Australien.  Återanvändningen består av att man erbjuder tekniskt vatten till exempelvis bevattning.

I Europa återanvänds cirka en halv procent av det renade avloppsvattnet som tekniskt vatten, till exempel för att vattna planteringar och parker.

Spola avloppsledningar

Att producera dricksvatten kostar både energi och kemikalier. Det renade avloppsvattnet går idag direkt ut i Göta älv, men skulle kunna användas till mycket där vattnet inte behöver hålla samma kvalitet som dricksvatten. Det tekniska vattnet skulle därmed vara ett bra sätt att spara resurser och kostnader för förvaltningen och i förlängningen även för göteborgarna.

– Tekniskt vatten skulle till exempel kunna användas för att spola gator, eller avloppsledningar. En annan möjlighet är att vattna kommunens parker och planeringar med vattnet. En tredje att använda i olika typer av processindustrier som behöver kylning, säger projektledare Marie-Christine Karlsson.

Vattenkiosk på ledningen

Vilka användningsområden som det tekniska vattnet i Göteborg kan få är inte klart ännu. Däremot är det klart att man kommer bygga en så kallad vattenkiosk på ledningarna mellan Gryaab och batterifabriken.

– Det blir ett tappställe någonstans längs med ledningarna så att vi ska kunna ha nytta av det tekniska vattnet på fler sätt än för att kyla batterifabriken, säger Marie-Christine Karlsson.

I Sverige erbjuder redan flera kommuner numera möjlighet att hämta tekniskt vatten i vattenkiosker istället för dricksvatten. Till fördelarna hör goda möjligheterna att anpassa vattenkvaliteten till verksamheternas behov genom att utgå från avloppsvatten som renats i hög grad.

Hur rent är då det tekniska vattnet?

– Vi är först i Sverige med att använda tekniskt vatten i stor skala. Om det tekniska vattnet inte renas till hälsomässig dricksvattenkvalitet kan människor utsättas för hälsorisker genom att av misstag dricka vattnet. Det är därför viktigt att analysera risker för de olika typer av användningsområden som blir aktuella och vara tydlig med vilken slags vattenkvalitet det handlar om vid till exempel ett tappställe, säger Marie-Christine Karlsson.