Trakasserier och våld. Det var vad som tidigare brukade möta en del av de heroinmissbrukande kvinnor som sökte hjälp på Östra sjukhuset. Nu visar en utvärdering att sedan substitutionsbehandlingen flyttades till en mottagning för enbart kvinnor på Järntorget har mycket förbättrats.

Det var när Turid Karlsson och Frida Petersson vid social resursförvaltning arbetade med att skapa en länk mellan socialtjänstens och sjukvårdens insatser för narkomaner som de upptäckte problemen på mottagningen på Östra.

Malmömottagning en förebild

– Det vi såg var att kvinnorna inte mådde bra. De utsattes för trakasserier och våld av de manliga missbrukarna. Det hände både på mottagningen och utanför, säger Turid Karlsson.

Med en mottagning i Malmö som förebild beslöt de därför att försöka få till en öppenvårdsmottagning i Göteborg som arbetar med substitution för enbart kvinnor.

Efter att förvaltningen fått ett bidrag på 375.000 kronor från länsstyrelsen startade verksamheten på Järntorget i oktober 2008 och ett år senare gjordes en utvärdering som nu resulterat i en rapport.

Känner sig tryggare

– Alla säger att det skönt att få komma direkt in på en mottagning där det inte finns några män. De behöver inte ens sitta i något väntrum, utan kan i stället pyssla med något eller få tillgång till en dator. Men framförallt har de en möjlighet att prata med varandra och ge varandra tips och stöd, berättar Turid Karlsson.

Positivt är också att kvinnorna känner sig tryggare än tidigare och har fått bättre självkänsla. En effekt av det är att många ofta stannar kvar på mottagningen några timmar och får hjälp med praktiska saker. Några har även börjat arbeta eller studera.

”Lättare ha ärlig dialog”

– Att det är lugnare och tryggare gör det även lättare att ha en ärlig och öppen dialog, vilket är viktigt när man behandlas med Metadon eller Subutex. Om någon får ett återfall eller tar något otillåtet läkemedel så ska man våga berätta om det innan vi tar urinprov, förklarar Turid Karlsson.

Kvinnoavdelningen kommer att fortsätta sin verksamhet vid Järntorget, men kommer i höst att byta lokaler.