Lunchkvartar på 300 m2. Mellan den 5 och 15 december finns det möjlighet att ta del av korta föreläsningar på Stadsbibliotekets filial 300 m2 i Brunnsparken. Kvartarna kommer att handla om hur Göteborgs Stad arbetar för en stad som är trygg och sammanhållen.

Att Göteborg ska vara en jämlik stad finns med i stadens budget och det satsas långsiktigt och uthålligt på att minska skillnader i livsvillkor. Fokusområdena handlar om en god start i livet, goda uppväxtvillkor, förutsättningar för arbete samt hållbara och jämlika livsmiljöer.

– Vi ska bygga en stad där alla ska känna sig hemma. Den miljö vi lever i påverkar både vår hälsa, våra liv och våra livsvillkor. Och en god samhällsplanering kan verka hälsofrämjande, medan en dålig kan påverka människors hälsa och samhällets sociala sammanhållning negativt, säger Agneta Hammer, stadsbyggnadsdirektör och fokusledare hållbara och jämlika livsmiljöer inom satsningen Jämlikt Göteborg.