Stor okunskap om drogen. Cannabis är det vanligaste ungdomsknarket i Göteborg. Ändå finns en utbredd okunskap om hur farlig drogen är. Den 26 oktober ordnar stadens Mini-Mariamottagningar en konferens om cannabis

– Vi är oroade. Vi möter många kollegor inom socialtjänst och sjukvård som är okunniga och obekymrade om ungdomars cannabisrökande, säger Mattias Gullberg, auktoriserad socionom och familjeterapeut vid Mini-Maria Hisingen.

Den senaste drogvaneundersökningen bland ungdomar i Göteborg, hösten 2010, visade en liten ökning av narkotikabruket. Då svarade 22 procent av dem som gick andra året på gymnasiet att de hade använt narkotika, en ökning från 19 procent 2007. Motsvarande siffra för niondeklassarna var oförändrad: tio procent.

Cannabis lätt att få tag i
Av dem som använt narkotika, uppgav 94 procent bland gymnasieeleverna och 89 procent av niorna att det handlade om cannabis.

– Om man vill testa knark, blir det alltså cannabis. Det är lätt att få tag i, inte alltför dyrt. Bortsett från alkoholen är cannabis nu den största ungdomsdrogen och den som ställer till mest skada, säger Mattias Gullberg.

Men det är inte ökningen i bruket som gör Mattias Gullberg och hans kollegor oroade i första hand, utan attityderna och okunskapen hos vuxna, även folk inom sjukvården och socialtjänsten – trots att cannabis är en narkotikaklassad substans.

– På vissa socialkontor inleder man inte utredning av ungdomars cannabismissbruk. Tjänstemännen har mycket att göra och tänker kanske ”det är ju inte lika farligt som heroin”, säger Mattias Gullberg.

Han tror att den inställningen kan bero på att många av socialtjänstemännen själva var unga och rökte cannabis på det drogliberala 70-talet och tycker att de inte tagit skada av det.

– Men de kanske rökte några gånger på fester, det är nåt helt annat än att vara vanerökare. Bara ett halvårs regelbundet bruk kan ge skador, säger Mattias Gullberg.

Språk, minne och koncentrationsförmåga påverkas
Han berättar att det är de ”exekutiva, kognitiva funktionerna” i hjärnan som tar stryk, vilket innebär att språk, minne, koncentrationsförmåga och tidsuppfattning påverkas.

– Man blir seg och trött, tänker långsammare, förstår inte varför man gör på ett visst sätt och får svårt att sätta ihop delar till en helhet. Man sänker alltså sin förmåga att ha normala kontakter med andra människor och att fungera i samhället, säger Mattias Gullberg.

Han konstaterar att cannabis inte är en drog som man kan överdosera sig till döds med, men att den på kort tid kan ”sätta individer ur spel”.

– Men detta vet inte folk i allmänhet, inte heller professionella som möter ungdomar i sitt jobb. Föräldrarna vet det absolut inte!

En tröst för den som hamnat i långvarigt missbruk är att skadorna inte är permanenta. Det går att få tillbaka sina intellektuella funktioner, i de flesta fall.

– Men då måste man sluta! Cannabis är en beroendeframkallande drog och har man kommit in i ett regelbundet rökande kan man inte ”dra ner lite”, utan måste lägga av helt, säger Mattias Gullberg.

Konferensen hålls på onsdag
Konferensen ”Ungdomar, cannabis och vägen därifrån” hålls på onsdag 26 oktober i en fullsatt Stenhammarsal i Konserthuset. Mattias Gullberg och hans kollegor från Göteborgs fyra Mini-Maria-mottagningar ska redovisa sina erfarenheter av olika aspekter av cannabis.

Dessutom kommer Mattias Gunnarsson, doktorand på psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet, att redogöra för de senaste forskningsrönen.

Konferensdeltagarna är 390 personer från sjukvården, socialtjänsten, skolan, polisen och kriminalvården.

– Vi har bjudit in elevvårdsteam, BUP och vårdcentraler – alla som kan tänkas möta vår målgrupp, ungdomar upp till 21 år, säger Mattias Gullberg.

Han ser konferensen som ett debattinlägg, eftersom det finns strömningar som vill liberalisera droganvändningen ute i världen och i Sverige.

– Vi som jobbat med detta i många år är säkra på att cannabis är en farlig och beroendeframkallande drog. Vi har mött massor av ungdomar som hamnat i stora medicinska och sociala problem på grund av den , säger Mattias Gullberg.

Mini-Maria i Göteborg specialiserade på cannabis
Hela 60 procent av ungdomar som kommer till Mini-Maria i Göteborg har cannabis som huvuddrog. Den höga siffran gör att alla fyra mottagningarna är specialiserade på cannabis.

Vilket är rådet till föräldrar som misstänker att deras barn röker cannabis?

– Acceptera inte! Gå i clinch, ta konflikten, sök information på nätet men sitt inte ensam med oron, utan ring till oss, säger Mattias Gullberg.

Telefonnumren till de fyra mottagningarna finns på länken nedanför.