För alla som vill lära sig mer. För att öka kunskapen om cannabis bland föräldrar och vårdnadshavare erbjuder drogmottagningarna Mini-Maria i Göteborg en ny utbildning. Den första gruppen börjar i november.

Utbildningen har en bred ingång och riktar sig till alla föräldrar i Göteborgsområdet som vill lära sig mer om cannabis och spice, inte bara till de vars barn befinner sig i riskzonen för att fastna i missbruk.

”Droger kan vara ett så laddat ämne”
– Det handlar om att föräldrar ska få mer makt i sitt föräldraskap, säger Maribel Basualdo Raneskog, som arbetar på Mini-Marias mottagning på Hisingen och kommer hålla i utbildningen tillsammans med kollegan Rickard Larsson.

612A.jpg
Vanligtvis vänder sig Mini-Maria till ungdomar som redan har drogproblem eller där misstanke om drogproblem finns, men den här gången blir det fokus på brett, förebyggande arbete.

– Utbildningen är riktad till föräldrar som vill ha mer på fötterna. Det handlar om att stärka föräldrarna och avdramatisera genom att prata om det. Droger kan vara ett så laddat ämne. Man behöver inte fråga rakt på om ungdomen tagit droger, utan kan till exempel börja med att resonera lite om hur de tänker, säger Maribel Basualdo Raneskog.

Mini-Maria erbjuder bland annat stödsamtal till familjer där barnet/ungdomen tar droger. När föräldrar och barn deltar samtidigt är det inte ovanligt att föräldrarnas okunskap blir tydlig, berättar Maribel Basualdo Raneskog.

Åtta till tio deltagare i varje grupp
Många har efterfrågat en informativ utbildning om cannabis som är den vanligaste drogen bland de som söker hjälp.

– Vi hör att det finns en efterfrågan. Många föräldrar har inte riktigt koll på vad cannabis är. Då kan man tappa bort sig själv som förälder och det gör något med en, man behöver stöd i att komma tillbaka. Många har efterfrågat något mer utbildningsmässigt, inte bara samtal utan något som är lite mer sakligt och informativt, säger hon.

Utbildningsgrupperna kommer vara små, med åtta till tio deltagare i varje. Varje grupp träffas tre gånger och den sista träffen utgår från gruppens egna önskemål.

Cannabis fortsätter dominera bland unga Senaste drogvaneundersökningen från Kunskapskällar’n inom Social resursförvaltning (oktober 2013) visade bara en marginell minskning av cannabisanvändningen bland unga i Göteborg.

”Nu finns marijuana med i princip vartenda ärende”
Bland elever i årskurs nio uppgav sju procent att de använt cannabis, jämfört med nio procent 2010. Bland elever i årskurs två på gymnasiet var motsvarande siffra 19 procent, att jämföra med 21 procent 2010.

Trenden är också fortsatt tydlig på andra håll. Ben Wahlin är utredningschef på narkotikaroteln i Göteborg, som utreder grova narkotikabrott.

– Det har blivit en storindustri. Det märks på alla håll, på gatan, hos tullen och här hos oss, säger han och fortsätter:

– Det kan komma fem kilo amfetamin och sedan två kilo marijuana. Tidigare handlade det om en och annan missbrukare, nu finns marijuana med i princip vartenda ärende. Det har blivit en väldig skillnad. Det handlar väl om att det ligger så mycket pengar i det här. Priserna har gått upp på drogen och det är en viktig inkomstkälla för den organiserade brottsligheten.

Föräldrautbildningen i cannabiskunskap finansieras genom projektet Trestad2, en storstadssatsning mot cannabis, där Göteborg, Stockholm och Malmö ingår.