Nu vill stadsbyggnadskontoret få hjälp av allmänheten att få in mer folkliv i arbetet med att utveckla Heden och Avenyn. Det ska ske genom göteborgarnas minnen från området som ska samlas in under Kulturnatta.

– Vi vill ha berättelser från Heden och Avenyn, vad folk har varit med om, kanske åt någon en bröllopslunch här för en massa år sedan. Det måste inte vara gamla minnen, det är lika viktigt att få med nya saker som hänt också, säger Åsa Askergren på Stadsbyggnadskontoret.

”Första gången vi gör nåt liknande”

3412.jpgHon och Kristina Hulterström håller på med ett programarbete för Heden och Avenyn som ska mynna ut i ett samråd och en utställning till vintern. Där kommer de minnen som strömmar in att presenteras. Hur det kommer att ske är inte klart.

– Det är första gången vi gör något liknande så vi får se vad det ger och vad som kommer in, säger Åsa Askergren.

Under Kulturnatta kommer stadsbyggnadskontoret att ha ett stånd vid Valand där man kan lämna sin berättelse. Om man inte har tecknat ner sitt minne kan man istället få ett frankerat kuvert som man kan ta med hem. Vid Valand ska det även finnas en fotograf/filmare på plats som kan spela in berättelsen på band.

Gratis spårvagn längs Avenyn på fredagkvällen

Årets tema på Kulturnatta är spår och där passar en satsning på minnespår som handsken. För att ytterligare spinna på temat kan man hoppa på en gammal spårvagn vid Valand och åka gratis ett stycke. På vagnen kan man också teckna ned sitt minne och även se vackra bilder från Heden och Avenyn i ett bildspel.

596.jpg

Foto: Klas Eriksson