Göteborgarna blir fler och fler. De närmaste fyra åren växer staden med 3.900 personer per år, enligt stadskansliets nya befolkningsprognos. Om det visar sig hålla, bor här 497.000 människor i slutet av 2008, mot 481.000 vid senaste årsskiftet.

Men Göteborg växer i allt långsammare takt, vilket innebär att den magiska halvmiljongränsen inte sprängs förrän 2009, ett år senare än man trodde i den förra prognosen.

Det här hänger ihop med att nettoinflyttningen, skillnaden mellan in- och utflyttade till Göteborg, har minskat på senare år.

Flest mellan 19 och 29

För tio år sedan var nettoinflyttningen över 4.000 personer. År 2003 minskade den rejält, från 2.700 till 1.700 och nu är den nere i drygt 1.500 personer.

– Ja, vi lockar inte till oss lika många som vi trodde i tidigare prognoser, förra året blev nettoinflyttningen 1.542, konstaterar Leif Birgersson på stadskansliets statistikavdelning.

Främst är det nettoinflyttningen av svenska medborgare som minskat de senaste fyra-fem åren, medan inflyttningen av utländska medborgare har legat på ungefär samma nivå.

– För 2005 och 2006 räknar vi nu med en nettoinflyttning på 1.750 personer per år. Vi tror att vi kan behålla en hel del barnfamiljer när bostadsbyggandet kommer att öka i attraktiva områden, säger Leif Birgersson.

De allra flesta som flyttar till Göteborg är i åldrarna 19 – 29 år, medan utflyttarna framför allt är småbarnsfamiljer som söker sig till kranskommuner som Kungsbacka, Lerum och Partille. I åldersgruppen 30 – 39 år det betydligt fler som flyttar ut än som flyttar in.

5,41 procent av svenskarna

Förra året ökade antalet nyfödda i Göteborg med 4,5 procent, mer än dubbelt så mycket som ökningen för hela landet, 1,8 procent.

– Så nu har vi ökat prognosen för antalet födda de närmaste åren. Men det är inga stora tal, 30-40 fler nyfödda per år, konstaterar Leif Birgersson.

Befolkningsprognosen, som räknas om varje år, grundar sig på statistik över de senaste tre årens in- och utflyttning, nyfödda och dödsfall. Prognosen är ett viktigt verktyg för planering av bland annat förskolor, skolor och äldreomsorg.

Några större prognosmissar vad gäller barn i förskoleåldrar har stadskansliet inte gjort sig skyldig till.

– Förra året missade vi 1-5-åringarna med 0,26 procent, vilket var 65 barn för mycket. För 6-15-åringarna var felet något större, 218 barn för mycket. Det beror på att vi överskattade inflyttningen av skolbarn. Men det har vi rättat till i den nya prognosen, berättar Leif Birgersson.

Om Göteborg växer som stadskansliet tror, kommer stadens andel av hela Sveriges befolkning att ha ökat från 5,06 procent år 1990 till 5,41 procent år 2008.