Göteborgs Stad Centrum har gjort en polisanmälan om misstänkt grov förskingring inom stadsdelsförvaltningen. Ledningen befarar att det handlar om miljonbelopp och att det pågått något eller några år.

– Förvaltningens ledning ser det inträffade som mycket allvarligt, säger Thomas Segenstedt, stadsdelschef i Centrum.

Han vill inte säga exakt hur stora belopp det handlar om eller i vilket sammanhang. Men stadsdelsförvaltningen befarar att det rör sig om miljonbelopp och kan ha pågått i något eller några år.

– Hur omfattande detta är får polisens utredning svara på, säger han.

Fler kan vara inblandade

Polisens utredning får också visa om det är en eller flera personer inblandade.

Stadsdelschefen har beslutat att dra in vissa behörigheter till förvaltningens IT-system. Thomas Segenstedt vill inte berätta vilken befattning den misstänkte har. Men enligt Segenstedt har personen haft både kunskap och möjlighet att göra det hon gjort.

Förvaltningen avvaktar nu polisens beslut innan eventuellt fler åtgärder vidtas.

Polisen har valt att sekretessbelägga polisanmälan.