En våg av så kallade fulregistreringar sveper just nu över IT-Sverige. De registrerade domännamnen utnyttjas för att kapa besökares modem. Flera av de aktuella domännamnen ger sken av att det är Göteborgs Stad som står bakom sidorna.

Virus, maskar, trojaner och modemkapningsprogram. Det är vad som kan drabba datoranvändare som medvetet eller på grund av skrivslarv surfar in på någon av de aktuella hemsidorna.
Enligt tidningen Computer Sweden rör det sig totalt om cirka 1.500 domännamn.

Svårt att stoppa

Genom en liten felstavning (till exempel comwiq.se) eller genom att välja ett namn som är väldigt likt en känd organisations domännamn luras besökare in på sidorna.

Bland domännamnen finns till exempel goteborgskommun.se, goteborgsstad.se, goteborgstad.se, goteborgspaketet.se, goteborgsuniversitet.se och gotiacup.se.

Den som råkar ut för modemkapare kan drabbas av skyhöga telefonräkningar och därigenom få sin ekonomi raserad.

Men Göteborgs Stad kan inte göra så mycket för att få stopp på användningen av kommunens namn i denna typ av sammanhang.

Ny lag nästa år

– Vi kan ju inte själva registrera allt som kan förknippas med kommunen. Det är omöjligt. Det enda vi kan göra är att uppmana till försiktighet och att följa de råd som polisen och Konsumentverket och andra ger, säger Lars Arvidsson, IT-strateg på kommunens ADB-kontor.

Han påpekar också att modemkapningar endast drabbar datoranvändare som kopplar upp sig via telefonmodem. Bredbandsanvändare (inklusive ADSL) har inget att frukta.

På onsdagen gick också Sveriges kommuner och landsting (SKL) ut och varnade för besök på webbplatser med tillägget ”kommun” i namnet. 84 sådana fuldomännamn har registrerats och SKL lovar att agera kraftfullt för att få bort namnen. Även på nationell politisk nivå finns planer på att agera.

För en vecka sedan lade en statlig utredning fram ett delbetänkande som föreslår en ny lag som bland annat stärker konsumenternas skydd vid modemkapning.
Enligt förslaget ska den nya lagen börja att gälla 1 april 2006.