Tydlig och modig chef. På Kvalitetsmässan 16 november delas utmärkelsen Årets ledare i Göteborgs stad ut för första gången. Det går till Monica Birgersson, enhetschef på biståndsenheten i Centrum. Fackförbundet Vision och Lärarförbundets skolledarförening står bakom priset.

Det var medarbetarna på äldreomsorgens biståndsenhet i Centrum som nominerade Monica Birgersson till priset. Något som gör henne glad, överrumplad och stolt.

– Nyckeln till att vara en bra ledare är att få med sig medarbetarna, de bästa idéerna kommer från dem, säger hon.

Uppmärksamma bra ledarskap
Det nyinstiftade priset Årets ledare i Göteborgs stad syftar till att uppmärksamma gott ledarskap inom staden. Några av kriterierna är tydlighet, mod och att leva som man lär. Pristagaren ska också skapa trygghet genom att vara konsekvent i sitt handlande, vara kommunikativ och ta tag i saker även om de är jobbiga.

Trots en tuff ekonomisk situation är Monica Birgersson stolt över att vara chef för biståndsenheten i Centrum.

– Att jobba med äldres rättsäkerhet är det finaste jobb som finns.

Priset, som delas ut den 16 november på Kvalitetsmässan, består av ett konstverk som symboliserar det goda ledarskapet och ett stipendium.