Länk mellan medborgare och politiker. Göteborgs stads hbtq-råd, det enda i sitt slag i Sverige, har nu funnits i nästan ett år. Under West Pride finns flera chanser att föra fram sina tankar till ledamöterna i rådet och höra mer om hur de jobbar.

Tanken med hbtq-rådet är att skapa bättre kontakter mellan politiker och tjänstemän och de många olika grupperingar som hbtq-Göteborg omfattar.

Tanya Charif är en av de 19 ledamöterna i rådet. Hon jobbar på Guts i Angered, en fritidsgård för tjejer och transpersoner, där gruppen Gays in Angered driver en mötesplats för hbtq-ungdomar en kväll i veckan.

Flera tillfällen att träffa rådet
Tanya Charif är en av dem som kommer att berätta om hbtq-rådet under en programpunkt på West pride-festivalen den 29 maj. Hon och andra ledamöter ur rådet kommer också att finnas tillgängliga för samtal i Göteborgs Stads tält i Bältesspännarparken vid flera tillfällen under festivalen.

4904.jpg– Om man frågar en hbtq-aktivist på stan så har de förmodligen inte hört så mycket om vad vi gör, vi har nog inte märkts av så mycket utåt än så länge.

Kommer in tidigt
Hbtq-rådet fungerar som remissinstans och kan därmed ge synpunkter på politiska förslag tidigt i processen, innan beslut har tagits. Exempelvis har de varit remissinstans i stadens plan mot våld i nära relationer. Där har rådet haft en hel del förslag till kompletteringar, för att planen verkligen ska inkludera alla och ha en normkritisk ansats.
Sådant arbete ger inte resultat som blir synliga på en gång. Men Tanya Charif menar att det är viktigt på lång sikt.

– Handlingsplanerna behöver ju vara bra från början. Annars blir de inte bra när de sipprar ut till stadens anställda och andra praktiker som ska jobba enligt planerna.

En annan fråga som rådet jobbar med är utformningen av blanketter inom staden. Idag behöver den som efterfrågar service i vissa fall ange vilket kön man tillhör och kan då bara välja på kategorierna man och kvinna. Hbtq-rådet har nyligen lyft frågan och påpekar att blanketterna riskerar att exkludera personer som definierar sig på annat sätt.

Vill bli mer drivande
Framöver hoppas Tanya Charif att rådet i högre grad kommer driva egna frågor.

– Hittills har vi mest reagerat och försökt fylla hål där vi tycker att något saknas. Framöver hoppas jag att vi ska vara med och vara mer aktiva i den politiska debatten.

Två veckor efter West pride, den 10-11 juni, ordnar hbtq-rådet en öppen hearing, där alla som är intresserade av frågorna är välkomna.

– Ett råd är inte den enda lösningen för att jobba med de här frågorna. Men det är ett sätt. Och vad kan då vi i hbtq-rådet göra för att göra Göteborg mindre heteronormativt? Det vill vi diskutera.