Debatter om stadsutveckling. Stadsbyggnadskontoret inleder i höst en serie debatter om stadsutveckling med stadsarkitekt Björn Siesjö. Syftet är att engagera många göteborgare kring hur man bygger framtidens stad. Särskilt yngre. Varje debattillfälle har ett givet tema. Tillsammans tar de upp ett brett spektrum av frågor om staden.

Debattserien har unga som en uttalad målgrupp, utöver de stadsutvecklingsintresserade.

– Den typiska människan man kan vara säker att de kommer är över 50, kanske över 60 också, och har ett engagemang i sådana här frågor, har kanske jobbat med dem också, säger Björn Siesjö.

– Detta är ett sätt att vidga kretsen. Man kan lita på att de här herrarna 60 plus kommer att häva upp sin stämma. Vi vill få med ungdomen också, fortsätter han.

För att locka en bredare publik har man tittat särskilt på formatet.

– Vi försöker göra det lite mer drastiskt och populärt, vi tänker att man ska komma därifrån med ett större engagemang än när man gick dit. Det betyder att vi måste provocera, och faktiskt roa också, säger Björn Siesjö.

Inga ”mellanmjölksdebatter”
Han har inga förhoppningar om att debatterna ska leda till någon form av enighet eller koncensus.

– Nej, vi vill försöka skapa en lite annan typ av debatt än den här mellanmjölksdebatten. Det viktiga är att lyfta frågor och visa olika sätt att tänka om dem. Att vara lite skarp, inte backa. Att man kan gå därifrån och … Aha, kan man tänka så …

En levande stad behöver en levande debatt, det är debattseriens slogan. I övrigt är ambitionen att ta upp så vitt skilda ämnen som möjligt.

Billiga bostäder
”Med alla tillgängliga medel?” är rubriken för höstens första debatt, som hålls den 10 oktober. Den ska handla om motsättningen mellan tillgängligheten för funktionsnedsatta och billiga bostäder för unga. I panelen vid detta tillfället finns Henrik Ehrlington, ombudsman på Handikappföreningarnas Samarbetsorgan, David Lega, kommunalråd, Yvonne Svensson Bo, rättschef på Boverket, Robert Kindberg, DHR, Hanna Mörck från Jag vill ha bostad.nu och Gabriel Liljenström, från Miljöpartiet de Grönas studentförbund.

Stående paneldeltagare är stadsarkitekt Björn Siesjö. Debatterna leds av tre alternerande moderatorer.

”Får inte blir intern fråga för eliten”
Följande debatter under hösten och våren handlar om så skilda saker som trafikplanering, klimatfrågan, tre aspekter på hållbarhet, segregation, staden vid vattnet och allmänna platser.

Björn Siesjö hoppas att debatterna ska leda till att folk tycker frågorna är kul, engagerande och intressanta.

– Stadsbyggnad få inte bli en intern fråga för en elit av politiker och tjänstemän.

Schemat som är lagt sträcker sig fram till sommaren 2013. Om försöket slår väl ut kan det bli en fortsättning även till hösten.

Debatterna hålls i Älvrummet, Kanaltorget 1 (vid GöteborgsOperan). Det är samma tid varje gång: Klockan 18–19:30. Det bjuds också på ekologisk fika från Stadsjord.