Stor trygghetsundersökning presenteras. Narkotikapåverkade personer, nedskräpning, förrådsinbrott. Det är saker som skapar otrygghet i Biskopsgården enligt invånarna själva. Resultaten av en stor trygghetsundersökning presenteras på ett möte den 26 februari. Då vill polisen och stadsdelsförvaltningen höra invånarnas åsikter om hur arbetet med att göra stadsdelen tryggare ska gå vidare.

Under två veckor i december 2014 svarade 1 500 invånare på Västra Hisingen på frågor om trygghet: Hur trygg man känner sig, vad som skapar otrygghet och hur många som har utsatts för hot och våld.

Polisen och stadsdelsförvaltningen har sedan maj 2014 börjat jobba närmare varandra för att öka tryggheten på Västra Hisingen. Undersökningen är en del i arbetet med att välja ut vilka områden som ska prioriteras. Den genomfördes dels på telefon, dels genom att intervjuare med kunskaper i olika språk ställde frågor till förbipasserande vid bland annat Friskväderstorget och Vårväderstorget.

– Tanken är att lyssna av och göra åtgärder kring det som invånarna ser som problem, säger Daniel Neck, Polisen på Hisingen.

Narkotika och skadegörelse skapar otrygghet
Resultaten av undersökningen visar att 78 procent av invånarna i Biskopsgården och 94 procent av dem som bor i Torslanda känner sig ganska eller mycket trygga. På frågan om vad som skapar otrygghet framträder fyra områden:

– Nedskräpning, klotter och skadegörelse.
– Öppen försäljning av narkotika och förekomst av påverkade människor kring torg och öppna platser.
– En upplevd otrygghet i att vistas på torg och gå hem från hållplatser på kvällstid, framförallt bland kvinnor.
– Inbrott i källare och vindsförråd.

På frågorna om hur tryggheten i stadsdelen kan öka tog många invånare även upp övergripande frågor som arbete, bostäder och integration. De frågorna är svåra att lösa lokalt, menar Mina Anger vid stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen.

– De kräver beslut på en högre nivå. Vi kanske inte kan öka sysselsättningen eller stoppa bostadssegregationen, men vi kan jobba med att lyfta frågorna där de ska lyftas. Och det finns mycket annat som stadsdelen och polisen kan göra.

Informations- och dialogmöte
Resultaten presenteras på ett möte i Sjumilaskolans aula torsdag 26 februari. Där berättar polisen och stadsdelsförvaltningen om vad som görs och ska göras för att öka tryggheten. De vill också höra invånarnas förslag och åsikter.

– Vi kommer att bjuda in deltagarna att delta i dialoggrupper kring de olika insatserna. För vi behöver invånarnas hjälp. Om vi tar den upplevda otryggheten bland kvinnor som exempel – om bara vi hittar på en lösning på det kanske det inte är den lösning som gör att man faktiskt upplever att det blir tryggare, säger Mina Anger.

Mer effektivt med samordnade insatser
Daniel Neck tror att samarbetet med stadsdelsförvaltningen gör arbetet för ökad trygghet mer effektivt.

– Innan har vi ibland jobbat på varsitt håll kring samma problem och inte riktigt haft koll på varandra. Nu går vi in i det gemensamt.

Daniel Neck nämner insatser mot narkotika som ett exempel. Om det finns tecken på att flera elever använder cannabis på en viss skola brukar polisen göra en insats för att bland annat samtala med föräldrar och kräva urinprover när det finns skäliga misstankar om narkotikabrott.

– Där kan vi bli bättre på att förbereda, så att de sociala myndigheterna vet att det är på gång och kan följa upp eleverna efteråt.

37E_2.jpg

Amhults torg. Foto: Julia Sjöberg