Personalen jobbar för förändring. För dem som jobbar på krogen är narkotika och att hantera drogpåverkade kunder vardag. Hela 98 procent av de som jobbat i mer än fem år upplever att det är mer narkotika på krogen idag än för 5 år sedan. Men nu vill personalen ta krafttag mot drogerna. Det visar en ny rapport från tillståndsenheten vid social resursförvaltning.

Tillståndsenheten i Göteborgs Stad har gjort en enkätstudie om narkotikasituationen på Göteborgs krogar. 304 anställda på restauranger i Göteborg har svarat på frågor om vad de ser i fråga om narkotika under sina arbetspass. Enkäten visar att droger är mycket vanligt på Göteborgs krogar.

En tredjedel träffar på narkotikapåverkade gäster varje vecka, och hela 67 procent ser narkotikapåverkade gäster varje månad.

– Vi som jobbar på nattklubb ser narkotikapåverkade i princip varje kväll, säger Carlos Foresti, platschef på nattklubben Trädgårn i Göteborg.

Vill få bort narkotikan
Studien har gjorts tre gånger tidigare 2005, 2009 och 2014. Den tydligaste förändringen är restaurangpersonalens attityd gentemot narkotika.

– Väldigt få av dem som jobbar på krogen är idag för en legalisering, och man vill aktivt arbeta för att få bort narkotikan från arbetsplatsen. En stor majoritet av de tillfrågade ser droganvändandet som ett stort problem, säger Jenny Havner på Tillståndsenheten, en av de ansvariga för enkätstudien.

Enkäten visar tydligt att personalen är engagerade för att minska användandet av droger på krogen.

– Vi ger de tillfrågade tillfälle att komma med egna tankar och vi har fått in jättemånga förslag. Det här är en fråga som berör och många är väldigt engagerade.

Dansa utan droger
Den kommande helgen körs en kampanj på stan för att uppmärksamma Dansa utan droger – en nyligen startad antidrogkampanj. Det är Tillståndsenheten tillsammans med Göteborgs klubbar, pubar och krogarsom dragit igång Dansa utan droger för att lyfta den sköna upplevelsen i ett drogfritt krogliv. Här uppmanas folk att lägga upp dansfilmer och utmana varandra på sociala medier under #dansautandroger och @dansautandroger.

– Vi tror på att visa glädjen i det drogfria alternativet. Kampanjen är ett sätt att väcka opinion mot knarkets utbredning på krogen, och ett tillfälle för krogpersonal att prata om det här med varandra och sina gäster, säger Jenny Havner.

– Att vi går ihop i den här kampanjen visar tydligt var vi står i frågan om narkotika, säger Carlos Foresti. Alla är välkomna att festa och dansa hos oss, men vi vill inte ha narkotika på vår arbetsplats.