16 handplockade personer. Sju kvinnor och nio män, med landshövding Lars Bäckström i spetsen, utgör Göteborgs Stads nya råd för integration och samhällsgemenskap. En tankesmedja för ökad integration.

Bakgrunden till det nya rådet är att kommunstyrelsen inte är helt nöjd med integrationsarbetet. Trots att det pågår på många fronter är Göteborg fortfarande en segregerad stad.

Engagerade i olika samhällsområden
− En stad för alla är en av våra viktigaste frågor, men eftersom tidigare åtgärder inte har gett tillräcklig effekt vill kommunstyrelsen prova ett nytt grepp, säger stadsdirektör Åke Jacobsson.

Rådet består av 16 personer, handplockade från olika samhällsområden för att kunna bidra med så olika perspektiv som möjligt. Medlemmarna som ingår i rådet gör det utifrån sin kunskap och erfarenhet och är engagerade inom olika samhällsområden som kultur, frivilligorganisationer, näringsliv, bostadssektor, kommunal verksamhet och den akademiska världen.

− Vi skapar en tankesmedja med människor som kan berika varandra i diskussionen. Frågan de ska lösa är om det finns andra angreppssätt än de sätt staden har använt tidigare när det gäller de här frågorna, säger Åke Jacobsson och fortsätter:

Ska finna sina egna arbetsformer
− Rådets uppdrag är att komma med nya idéer, gärna djärva förslag, och sedan presentera för kommunstyrelsen, som får värdera och ta ställning till idéerna.

Exakt hur gruppen ska arbeta är inte klart. Tanken är att de ska finna sina egna arbetsformer.

− I första skedet är de 16 personer. Men det är också deras uppgift att prova sig fram och meddela om de behöver andra kompetenser och dimensioner i rådet. I så fall kan vi tillsätta fler personer, säger Åke Jacobsson, som har haft uppdraget att sätta samman det nya rådet och se till att det kommer igång.

”Vi ville ha en bra blandning”
Han har haft hjälp av planeringsledare Pia Borg:

− Jag tycker att vi fått ihop en bra mix av människor. Det är viktigt att de har erfarenhet, kunskap och engagemang. Att de känner för de här frågorna.

– Utgångspunkten är inte representativitet, men vi ville ha en bra blandning när det gäller kön, ålder och etnisk bakgrund. Vi har många olika nationaliteter i Göteborg, säger Pia Borg.

− Alla de här personerna har breda kontaktytor och vi ser det som en potential och resurs i rådets arbete. På så sätt finns möjlighet att hämta in många fler personers erfarenheter och dra nytta av det i rådets arbete.

Pia Borg säger att det naturligtvis finns andra personer som också hade kunnat bidra till rådets arbete.

− Det var många som hade kunnat vara aktuella. Vi började med ett 70-tal namn, som vi sedan har kokat ner till de här människorna för att få en bra mix. Vi har vägt in olika aspekter för att få en bra sammansättning, men det finns såklart fler potentiella krafter, säger Pia Borg.

Rådet ska starta sitt arbete i september. Senast våren 2014 ska rådets verksamhet vara utvärderad.