Konferens om transpersoners utsatthet. Var femte transperson har blivit utsatt för våld på grund av sin transidentitet och många är rädda för att gå ut själva. För att öka kunskapen om de här människornas utsatthet arrangeras på Internationella brottsofferdagen en konferens för de som möter transpersoner i sitt jobb.

Kränkningar, rädsla för diskriminering och fysiskt våld är vardag för många transpersoner. 2015 rapporterade Folkhälsomyndigheten att situationen snarare hade blivit sämre, än bättre.

En av tre transpersoner har blivit utsatta för psykiskt våld och så många som var femte har mött fysiskt våld på grund av sin transidentitet.

Rapporten visar också att varannan transperson har upplevt kränkande behandling de senaste tre månaderna. Lika många uppgav att de på grund av rädsla för diskriminering undviker olika vardagliga aktiviteter.

– Transpersoner är en extra utsatt grupp men som inte alltid får så mycket utrymme och uppmärksamhet. Många transpersoner mår dåligt och det gör det extra viktigt för oss att lyfta gruppen, säger Helén Broo på social resursförvaltning och utvecklingsledare på Dialoga och Kompetenscentrum om brottsutsatthet som arrangerar konferensen.

Ingen homogen grupp
Angelica Löwdin deltar på konferensen som representant för Transföreningen FPES Väst för att berätta om transpersoners livsvillkor. Hon menar att det är viktigt att inse att det här är en heterogen grupp, där livsvillkoren skiljer sig åt. Det är många olika faktorer som styr hur man mår.

Själv är hon 78 år och kom ut som transperson för åtta, nio år sedan. Angelica är trygg i sin identitet och har inte upplevt våld mot sin egen person. Men att så mycket som 20 procent utsätts för våld är mycket skrämmande siffror som måste tas på stort allvar.

– Mest utsatta är yngre transpersoner. I den åldern är man ofta mer osäker på sig själv och vågar inte visa sin identitet med en självklar säkerhet. Dessutom är det yngre män som begår flest våldsbrott. Så risken att bli utsatt för att man sticker ut i något avseende är störst om man själv befinner sig i den gruppen, säger Angelica Löwdin.

Att våldsutövarna tror att alla transpersoner är homosexuella kan enligt Angelica Löwdin vara en bidragande orsak till det omfattande våldet.

– Homofobin är utbredd och homosexuella utsätts också för mycket våld, och vi upplevs då som särskilt motbjudande för de här personerna.

Kompetensutveckling behövs
På konferensen kommer också representanter från bland annat polisens hatbrottsgrupp och RFSL Göteborg att föreläsa och den riktar sig brett till anställda som i sitt jobb möter personer som utsatts för brott.

I januari antog Göteborgs Stad en ny handlingsplan för hbtq-frågor som betonar behovet av kompetensutveckling och ett bättre stöd för brottsutsatta hbtq-personer.

– Vi kommer fortsätta att årligen uppmärksamma brottsoffer på Internationella brottsofferdagen. Nu hoppas jag att den här konferens kommer leda till ökad kunskap hos alla som i sitt jobb möter transpersoner. Att vi vågar prata om det här, det kanske inte alltid är så lätt, men viktigt, säger Helén Broo.