Hur anpassar sig narkotikahandlare till livsvillkoren på marknaden? Och vad har det etablerade samhället för strategier för att möta detta? Det är några av de frågor som tas upp på seminariet "Narkotikahanteringens ekonomi" på ett seminarium den 16 oktober.

I Brottsförebyggande rådets unika rapport ”Vart tog alla pengarna vägen?” tas för första gången ett samlat grepp på narkotikahanteringens ekonomi. Rapporten baseras på allt från intervjuer med narkotikagrossister till utdrag ur domar och förundersökningar.

− Aldrig tidigare har ekonomin satts i fokus på det här sättet. Den här rapporten rör allt som har med narkotikaaktörernas pengar, krediter, utgifter och inkomster att göra, säger Johanna Skinnari från Brottsförebyggande rådet som tillsammans med Lars Korsell håller i seminariet.

Hackig och ineffektiv ekonomi

En av de slutsatser som dras i rapporten och som även kommer att presenteras på seminariet är att förvånansvärt lite pengar tvättas inom narkotikahandeln. Större delen av inkomsterna omsätts inom den kriminella verksamheten eller spenderas på nöjes- och lyxkonsumtion.

− Ytterligare en slutsats är narkotikahanteringens ekonomi är hackig och ineffektiv. Varan är illegal. Myndigheterna är ute efter en och konkurrenterna likaså. För de flesta fungerar det väldigt dåligt, säger Johanna Skinnari.

Arrangörer är TSS, Forum för forskning kring Trygg och Säker Stad, som är en partnerorganisation till Rådet för Tryggare och Mänskligare Göteborg.

Fotnot:
Seminariet äger rum den 16 oktober klockan 15-17 på hörsalen Sappören, Göteborgs universitet. Det är kostnadsfritt och anmälan görs till hilda.lennartsson@samfak.gu.se