Mellan 500 och 600 göteborgare kommer att kunna ta ledigt från jobbet nästa år - med uppemot 70 procent av lönen i behåll. Men för de långtidsarbetslösa har friåret inte inneburit något lyft, visar en utvärdering.

Möjligheten att ta ett friår öppnas nu åter och från och med fredag kan den som vill ansöka om ledigheten hos arbetsförmedlingen.

Göteborg är en av de tolv kommuner som haft friåret på försök sedan början av 2002. Men i budgetuppgörelsen nyligen bestämdes att friårsreformen från nästa år ska bli permanent och gälla i hela landet.

Fördelas efter folkmängd

Staten avsätter pengar så att det beräknas räcka för att 12.000 svenskar ska kunna vara lediga under ett år. Pengarna fördelas sedan bland kommunerna med hänsyn till folkmängden i yrkesverksam ålder.

– Vi har ännu inte fått någon definitiv siffra, men vi räknar med att det handlar om 5-600 årsarbeten, säger Matts Leandersson, friårssamordnare på arbetsförmedlingen i Göteborg.

– Eftersom inte alla väljer att vara lediga ett helt år kommer pengarna i realiteten att räcka till något fler än så.

Kan ta slut

Det gäller dock att vara ute i god tid. Under försöksperioden fick mer än var fjärde ansökan avslag eftersom de avsatta medlen tog slut.

Vilka är det då som kommer att utnyttja reformen och varför?

Enligt en studie av friårsförsöket från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU, är den typiska friårslediga en 47-årig offentliganställd kvinna med ganska måttlig lön. Oftast jobbar hon inom vård och omsorg.

Flest tog det lugnt

Drygt hälften av de lediga har använt tiden till rekreation, men bland de något yngre är det också vanligt med studier (22 procent) eller att ta hand om egna barn (tolv procent).

Sex procent av de lediga använde tiden till att starta ett eget företag.

Siffrorna i utvärderingen gäller samtliga tolv försökskommuner, men som enda storstad väger Göteborg tungt.

Närmare hälften av de avsatta försökspengarna gick hit och uppskattningsvis en fjärdedel av alla friårslediga i Sverige under försöket hade sin anställning inom Göteborgs Stad.

Inte särskilt effektiv

Formellt är friåret en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Ett villkor för ledigheten är att en arbetslös person går in och vikarierar för den friårsledige.

Men som hjälp för arbetslösa att komma in på arbetsmarknaden har friåret inte varit särskilt effektivt, enligt studien.

Matts Leandersson håller med:

– Vikariaten har oftast gått till personer som redan haft en fot inne på arbetsplatsen. Ibland har de bara varit anmälda som arbetslösa någon enstaka dag.

– Vi hade hellre sett att friårsvikariaten gått till de långtidsarbetslösa.

Detaljer inte klara

I budgetuppgörelsen finns skrivningar som tyder på att regeringen är medveten om problemet. Men detaljreglerna kring friårsreformen är ännu inte klara.

– Vi skulle önska oss ett villkor som kräver att vikarien ska ha varit anmäld som arbetslös i minst tre månader för att friåret ska beviljas, säger Matts Leandersson.

Fotnot:

Ersättningen under friåret uppgår till 85 procent av vad den ledige skulle ha fått om han eller hon varit arbetslös.

För personer som tjänar upp till 18.500 kronor motsvarar ersättningen nästan 70 procent av lönen. Arbetsgivaren måste lämna klartecken för att en ledighet ska bli av.

Det är också arbetsgivaren som har sista ordet när det gäller vem som ska få vikariatet.