Klassas inte längre som "utsatt område". Hallå där, Michel Pirosanto, vd för Gårdstensbostäder! Och grattis till att Gårdsten från och med den 1 mars inte längre klassas som särskilt utsatt område av polisen i Göteborg. Hur känns det?

Michael Pirosanto, vd för Gårdstensbostäder.

– Väldigt bra! Jag har jobbat på Gårdstensbostäder sedan bolaget bildades 1997 och det är en fantastisk utveckling som området har haft under de här 22 åren. Då hade vi 180 anmälda brott per 1000 invånare och idag har vi 63 stycken. Som mest stod 823 lägenheter tomma och idag flyttar hyresgäster till Gårdsten och inte ifrån.

Varför tror du att ni har lyckats skapa den utvecklingen i Gårdsten?
– En nyckelfaktor är närvaro. Hela bolaget är placerat i Gårdsten och sex av sju styrelsemedlemmar bor i området. Vi är närvarande här 365 dagar om året och i vår organisation talas 22 olika språk. Vi finns på plats och kan ha en dialog och lyssna på alla våra hyresgäster.

– En annan nyckelfaktor är långsiktighet. Vi jobbar aldrig med projekt eftersom de kan ta slut. När vi säger att vi ska genomföra något så vet våra hyresgäster att vi gör det. På så sätt har vi byggt upp en tillit.

Det pratas om Gårdstensmodellen och ni får studiebesök från andra delar av Sverige och världen. Vad består modellen av?
– Den innehåller många delar. En av de viktigaste är samverkan. 32 medarbetare på Gårdstensbostäder kan inte lyfta ett område med 9500 invånare – vi samarbetar nära hyresgästerna, föreningar, polisen och näringslivet för att bygga ett samhälle och skapa trygghet, stärka handeln och serviceutbudet. Dessutom har vi har skapat 3000 arbetstillfällen.

Vad kan det handla om för satsningar rent konkret?
– Tillsammans arrangerar vi allt från hälsoaktiviteter, seniorträffar, läxhjälp till fotbollsträning, segling, skidåkning och cykelskola. Vi har även personal som jobbar med arbetsmarknadsfrågor och ger service till arbetslösa hyresgäster.

Hur tror du framtiden ser ut för Gårdsten?
– Mycket bra. Vi har nio byggföretag som håller på att bygga 1500 nya bostäder i blandade boendeformer till 2025. Samtidigt fortsätter vi vårt samhällsbygge i Gårdsten, med sociala satsningar och samarbeten. Det tar inte slut för att vi kan ta bort stämpeln ”särskilt utsatt”. Men kanske kan vi bidra med lite ljus i tunneln till andra utsatta områden genom att visa att det faktiskt går att vända utvecklingen. Min förhoppning är att Gårdenstensmodellen inspirerar andra.