Göteborg Energi är billigast i landet på nätavgiften, alltså priset för att leverera el, till lägenheter och villor. Det visar en landsomfattande undersökning som görs varje år av bland andra Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna.

Avgiftskollen kallas ”Nils Holgersson-undersökningen” och går till så att en fastighet med 15 lägenheter ”flyttas runt” i landet för att jämföra de olika taxorna för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning.

Lättare för storstadsbolag

Med ett nätpris på cirka 25 öre per kilowatttimme ligger Göteborg Energi Nät AB bäst till i landet, medan Sydkraft Nät AB i Småland ligger högst med drygt 62 öre, alltså två och en halv gång så mycket.

– Vi höjde faktiskt med sex procent 1 mars i år, men innan dess har vi inte höjt sedan 1997, kommenterar Peter Trygg, ställföreträdande informationschef på Göteborg Energi.

– En förklaring är att vi har ett välskött nät. Därför kan vi ligga bra till, trots att vi fått ökade kostnader utanför vår kontroll, till exempel elberedskapsavgift och höjd regionnätavgift till Vattenfall.

En annan förklaring är skillnaden i geografiska förutsättningar, där storstadsbolagen generellt har det lättare än bolag i glesbygd.

”Oroande ökning för kunderna”

Nils Holgersson-undersökarna är kritiska mot att många elbolag höjt nätavgifterna ganska mycket mellan 2002 och 2004, i genomsnitt 7,5 procent. Under samma tid steg konsumentpriserna med bara 2,8 procent och räntorna gick ner.

”För kunderna har det varit en oroande ökning av nätavgif- terna under de två senaste åren. Ur ett kundperspektiv upplevs inte att service eller leveranssäkerhet har höjts nämnvärt på denna korta period”, skriver utredarna.

Deras slutsats är att höjningarna lett till ökade vinster hos elbolagen.

Fotnot:
Fem organisationer står bakom Nils Holgersson-undersökningen: HSB Riksförbund, Riksbyggen, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Fastighetsägarna och SABO.