Göteborgsmetoden sprider sig. – Vi har kö av kommuner som vill komma och utbilda sig och alla uppskattar att de lär sig förstå vad det innebär att jobba enligt vår metod. Det säger Maria Lundgren Dellgran, på social resursförvaltning som tillsammans med stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg utvecklat Människan bakom uniformen, MBU.

Oroligheter bland ungdomar under 2009 väckte frågan om det fanns något sätt där ungdomar kunde möta och lära känna människorna bakom uniformerna. På så sätt hoppades man kunna öka förtroendet för olika typer av uniformsklädd personal och hitta nya sätt att mötas. Tillsammans med ungdomar från utsatta områden började en modell växa fram. Och nu, åtta år senare, kan Maria Lundgren Dellgran konstatera att satsningen har gått mycket bättre än man vågade hoppas.

– När modellen blev känd spred sig ryktet om den fort över Sverige. I dag har vi en kö av kommuner som vill komma och utbilda sig i vår metod. Jag tror att många kommuner möter samma typ av problematik med motsättningar mellan ungdomar och uniformsyrken och så ser man att vi har hittat en arbetsmetod som fungerar.

Metoden går ut på att intresserade ungdomar får gå en kurs på tio gånger där de på olika sätt får möta och prova på olika uniformsyrken. Många av ungdomarna väljer sedan att fortsätta som ambassadörer och sprida budskapet om människan bakom uniformen till andra ungdomar genom att prata på skolor, fritidsgårdar eller i andra sammanhang där ungdomar träffas

Nationella utbildningar
I år hölls den sjunde nationella utbildningen i metoden och förutom poliser, ambulanspersonal, räddningspersonal, väktare och biljettkontrollanter fanns ungdomsambassadörer på plats. Och det brukar vara det som är mest uppskattat, säger Maria Lundgren Dellgran.

– Ambassadörerna är så tydliga med vad som är viktigt med metoden och vad som är viktigt för dem. De som går utbildningen verkar verkligen uppskatta just att få höra ungdomarnas perspektiv. Det är skönt för alla att höra att det går att mötas och växa tillsammans.

Delaktighet och kvalitetsarbete
Orsaken till framgången bakom MBU tror Maria Lundgren Dellgran är att hela metoden bygger på delaktighet. Att det har kommit från ungdomarna själva, men att det också har skett ett omfattande kvalitetsarbete och att ingen får arbeta enligt MBU:s metod utan att gå utbildningen i Göteborg.

– Vi har gjort metodböcker och de kommuner som går vår utbildning och börjar jobba enligt metoden får stöttning från oss även efter det. Det är viktigt att förstå att metoden bygger på delaktighet och att man måste förankra den noga i sin organisation. Men också förstå att när man sträcker ut handen till ungdomarna tar det tid att bygga tillit och förtroende. Belöningen kommer när man ser att det fungerar och att såväl ungdomarna som uniformspersonalen växer tillsammans.

79F8.jpg