”Fantastiskt engagemang” Ungefär 18 ideella nattvandrare har rört sig i Tynnered två gånger i veckan sedan oktober 2017. I söndags 6 maj fick de ta emot Västra Göteborgs miljö- och folkhälsopris.

I stadsdelsnämndens motivering står bland annat att nattvandrarnas arbete har bidragit till att fler vågar röra sig i området – dels i motionssyfte och dels till sociala aktiviteter.

Priset består av ett diplom och 5 000 kronor och delades ut på Tynneredsdagen.

– Priset vi vann kommer att fördelas till olika grupper av ungdomar som är mindre bemedlade så att de får möjlighet att åka på badutflykt med grill och glass. Detta vill vi göra tillsammans med Tyrolens fritidsgård, fältarna och Tynnereds kyrka. Mer specifikt kommer vi att bestämma på vårt nästa möte i början av juni, säger Ann Smidebrant, en av nattvandrarna.