Förslaget att Göteborg skulle bli försökskommun för rösträtt från 16 års ålder röstades på onsdagen ner i kommunstyrelsen.

Det var miljöpartiet som lämnat in motionen, som uppmanade Göteborgs Stad att ansöka hos regeringen om att bli försökskommun för 16 års rösträttsålder i valet till kommunfullmäktige 2010.

En rad remissinstanser har yttrat sig i ärendet, varav somliga tillstyrkte förslaget och andra inte ville ta ställning, medan SDF Biskopsgården och Ungdomsfullmäktige förordade avslag.

Vid onsdagens sammanträde röstade kommunstyrelsen emot förslaget, med hänvisning till argumenten som framförts av SDF Biskopsgården.