Besök från Sydafrika. Under sex dagar har en delegation från Göteborgs Sydafrikanska partnerstad Nelson Mandela Bay varit i Göteborg. De har bland annat fått kunskap och inspiration om ungdomsinflytande genom workshops och besök hos Östra Göteborgs ungdomsråd och Streetgames i Angered.

13 personer – både politiker, tjänstepersoner och ungdomar – från Nelson Mandela Bay har varit i Göteborg under veckan. Samarbetet mellan de två städerna fyllde 20 år förra året och det aktuella projektet, som handlar om tillgänglighet och rättvisa, har pågått i tre år och ska nu avslutas.

En del i projektet och sydafrikanernas besök handlar om ungdomsinflytande. Vid Göteborgs besök i Nelson Mandela Bay i november kom det fram att vice major Thsonono Buyeye – som även deltagit under veckan i Göteborg – vill starta någon form av forum för ungt inflytande.

– Vi har haft det tidigare, men de hade inte riktigt funktionen att föra fram de ungas röster, så vi är väldigt intresserade av att få inspiration. Vi är överens om att de bör utformas på ett annat sätt. Vi har ett behov av plattformar där ungdomar kan engagera sig, säger Debbie Hendricks, är stadsplanerare med fokus på ungdomsfrågor I Nelson Mandela Bay.

Givande workshop i Rådhuset
Delegationen har träffat Ungdomssatsningen på Hisingen, Människan bakom uniformen, Östra Göteborgs ungdomsråd, Vägledningscentrum, Skolan mitt i Lövgärdet och Streetgames i Angered. I onsdags förmiddag hölls workshops i rådhuset med politiker, tjänstepersoner och ungdomar från Göteborg och Nelson Mandela Bay.

Gilbert Larsson, metodutvecklare Ungt inflytande, samhälle och kultur i Östra Göteborg, höll i workshopen.

– Det har varit väldigt givande – både att få med andra tänkare och sådana som jobbar med det här på daglig basis. Vi har bland annat diskuterat vad politikerna behöver inse för att få fram bästa möjliga ungdomspolitik. Det saknas lite här men mycket mer hos dem.

Debbie Hendricks håller med och anser att en viktig del för att lyckas är att politikerna och tjänstepersoner inte ska komma till ungdomen och säga vad de behöver. Det är de unga som är de riktiga experterna på hur det är att vara ung.

– Vi måste gå till dem, om det nu är på basketplanen eller någon annanstans. Det är en stor utmaning och kräver ett annat förhållningssätt mot vad vi gjort tidigare, säger hon.

Problemen värre i Sydafrika
Skillnaderna mellan Göteborg och Nelson Mandela Bay är stora. Det går därför inte att bara kopiera Göteborgs koncept när det gäller ungdomsinflytande rakt av, påpekar Debbie Hendricks.

– Det är en annan värld. Allvarlighetsgraden av problemen är så mycket värre, även om jag märker att Sverige har fått större problem när det gäller segregation, fattigdom och kriminalitet. Principerna är dock desamma – om du inte engagerar unga hamnar de i negativa saker.

Debbie Hendricks berättar att hon räknar med att arbetet med ungdomsinflytande startar så snart som det blivit sanktionerat av politikerna.

– Det samtalet kommer att ske direkt vi kommer hem igen, och sedan gäller det att göra en plan. Ett år från nu tror jag att vi ska kunna vara igång, men vi får inte göra felet som vi gjort tidigare att snabba på för mycket. Vi behöver ta oss tid och göra det på rätt sätt, säger hon.