Utvecklingen av Norra och Södra Älvstranden blir ett av de viktigaste samarbetsområdena för partnerstäderna Göteborg och Nelson Mandela Bay i Sydafrika. Det framgår av de kommande tre årens samarbetsprojekt inom stadsplanering som nu har godkänts.

Ända sedan partnerskapet startade 1999 har de två städernas stadsbyggnadskontor samarbetet för att utbyta kunskap och idéer. Trots att det är 10 000 kilometer mellan städerna finns mycket gemensamt när det gäller stadsplanering.

Många likheter

I Nelson Mandela Bay blir snart stora hamnområden frigjorda när delar av dagens hamn flyttar. Här finns stora utvecklingsmöjligheter precis som på Norra Älvstranden i Göteborg. Nelson Mandela Bay har planer på att ta bort den stora motorväg som hindrar centrum från att nå ner till havet. Slående likheter med vad som görs med Götatunneln på Södra Älvstranden i Göteborg. Dessutom har båda städerna problem med bostadssegregationen.
5E18.jpg
– Det finns spännande kopplingar till vad vi gjort på Norra Älvstranden, säger Lars Ivarson, Göteborgs stadsbyggnadsdirektör och tidigare vd för kommunala bolaget Norra Älvstranden utveckling AB som har i uppdrag att utveckla Norra Älvstranden.

Hans sydafrikanska kollega ser fram emot det fortsatta samarbetet.

– Vi har haft ett samarbete i många år och lärt oss och utbytt kunskap om transporter och stadsplanering. Vi har lärt oss oerhört mycket av varandra, anser Dawn McCarthy, som är högsta ansvarig för stadsbyggnadsfrågor i Nelson Mandela Bay.

De kommande åren kommer de två stadsbyggnadskontoret också att utbyta kunskap bland annat om stadsförtätning och utveckling av en blandstad, medborgarnas inflytande, utveckling av innerstaden med bostäder som många har råd med.

– Jag tror att vi kan lära från Sydafrika om hur man kan använda stadsutvecklingen för att minska segregationen. Det är också viktigt hur man säkerställer en långsiktig hållbarhet, säger Lars Ivarson.

Stora hamnområden kan omvandlas

Det pågår alltså mycket i Nelson Mandela Bay. När den nya hamnen Coega tas i bruk nästa år kommer bland annat oljecisterner och exporthamnen för magnesiummalm att flytta. Stora ytor som gränsar till dagens turistområde med badstränder och hotell frigörs.
2914.jpg
Här finns planer på bostäder, butiker, ett stort internationellt mässcenter och en gigantisk frihetsstaty. Från början var det tänkt som en staty över landsfadern Nelson Mandela, som staden fått sitt namn efter. Men Mandela sa nej till detta och föreslog istället ett monument över kampen för frihet och mänskliga rättigheter.

Staden har också startat ett utvecklingsbolag som liknar Norra Älvstranden utveckling AB i Göteborg, och som ska utveckla områden i Nelson Mandela Bay.

Betongkoloss från 70-talet

En stor trafikled byggd på höga betongfundament skär idag rakt genom centrum och hindrar staden från att nå ner till vattnet. Den byggdes under 60- och 70-talet då det var modernt med stora motorvägar. Nu funderar planerarna på att ta ner hela motorvägen och återskapa stranden utefter långa sträckor.
55D0.jpg
Den nya hamnen är det största enskilda infrastrukturprojektet i Sydafrika. Den ska kunna ta emot den nya generationen av jättecontainerföretag. Ett stort tullfritt område i hamnen ska konkurrera med Hong Kong, Singapore, och Dubai.

Allt detta ingår i de stora visionerna för år 2020 – “Building a better bay together”. Men redan till fotbolls-VM 2010 ska det byggas en fotbollsarena med plats för 50 000 personer.

Aids – en utmaning för stadsplanerare

Men det finns också en annan verklighet bakom alla storstilade planer. För stadsplanerarna är fattigdom och aids en utmaning.
7CE_19.jpg
Idag beräknas det leva cirka 1,2 miljoner människor i staden. Befolkningsökningen ligger på 0,9 procent, men kan komma att minska på grund av aids. Sydafrika är ett av de hårdast aidsdrabbade länderna i världen.

Samtidigt flyttar det hela tiden in människor från landsbygden till staden. Prognosen pekar därför på 1,8 miljoner invånare år 2020.

52 000 föräldralösa barn

Redan om fyra år beräknas Nelson Mandela Bay ha 52 000 barn vars föräldrar dött i aids.

– Hur planerar vi för en 14-årig pojke som ska bo med sina småsyskon. Det krävs mycket stadsplanering för detta, menar Dawn McCarthy.

Göteborg har cirka 50 stadsplanerare, Nelson Mandela Bay har 7-10.

– Vi har små resurser och personalen jobbar mycket hårt. Det känns som om vi trampar vatten, säger Dawn McCarthy som ändå är optimistisk.

– I Göteborg håller ni på med glasyren på kakan. Vi försöker få ingredienser till kakan.

4CB8_4.jpg
Malmhantering och cisterner i hamnen i Nelson Mandela Bay möter badstränder och turistområdet.

Fakta om partnerskapet:

Partnerskapet mellan Göteborg och Nelson Mandela Bay bygger på att båda parter ska ha nytta av samarbetet.

Det handlar om ömsesidigt utbyte av kunskap, tankar och idéer mellan människor inom olika områden, till exempel sport, kultur, stadsbyggnad, näringsliv, högre utbildning och turism.

Samarbetet är en del av svensk biståndspolitik i Sydafrika. Den statliga biståndsmyndigheten, Sida, har sedan starten 1999 betalat 13,7 miljoner kronor som gått till resor för att göra avstånden kortare så människor kan träffas. Kommunernas insats är den arbetstid som läggs ner.

De båda städerna kom i mars 2006 överens om att fortsätta partnerskapet i ytterligare tre år. I början på april blev de nya delprojekten godkända.

De tre grannkommunerna Port Elizabeth, Uitenhage och Despatch har slagits ihop till Nelson Mandela Bay.