Boendeverksamheten, Göteborgs Stads nya organisation för att hjälpa de hemlösa, sjösätts nu. Altbo skrotas och istället införs nio olika skräddarsydda boendeformer. Dessutom ska hemlösheten kartläggas och antalet boendeplatser öka.

När sociala resursförvaltningen bildades för drygt ett år sedan var en av de mest angelägna uppgifterna att effektivisera arbetet mot hemlösheten.

Kan matcha in hemlösa i rätt boende direkt

– Det fanns ingen sammanhållande kraft när det gällde socialt boende och hemlöshet. De fyra Altbo-distrikten hade utvecklats åt olika håll och jobbade delvis parallellt, säger Lena Mårtensson, verksamhetschef för Boendeverksamheten i sociala resursförvaltningen.

Nu har Altbo-systemet skrotats och en helt ny organisation uppstått. Grundtanken är att samla ihop all kompetens och utgå från målgrupp istället för region.

– När vi har hela staden som underlag kan vi jobba med en större differentiering av boendet. Vi kan matcha de hemlösa in i rätt boende direkt – utan att de behöver gå igenom en massa olika boendestadier, säger Lena Mårtensson.

Bredare och mer varierat utbud

Utbudet blir alltså både bredare och mer varierat. Både funktionsmässigt – om boendet är kortsiktigt eller långsiktigt – men också när det gäller vilken typ av stödform som erbjuds. Beroende på vilken problematik den hemlöse har krävs olika typer av kompetens.

– Till exempel delar vi upp målgruppen med dubbeldiagnos, det vill säga de som både missbrukar och har psykiska problem. De som är psykosbenägna behöver andra insatser än de som har en personlighetsstörning, säger Lena Mårtensson.

Förutsättningen för att kunna hitta rätt boende snabbt är att personalen i den nya organisationen har ett nära samarbete med handläggarna på stadsdelarnas socialkontor.

Unga knarkande tjejer en ny riskgrupp

– Ett gott samarbete är jätteviktigt. Det är stadsdelarna som kommer i kontakt med människorna och vi är beroende av att handläggarna gör en bra utredning och arbetsplan åt oss, säger Lena Mårtensson.

Totalt finns nio olika boendeformer som vänder sig till olika målgrupper. Allt ifrån långsiktigt boende för äldre missbrukare till akuta platser för våldsutsatta kvinnor. Den nya modellen kommer användas vid nya placeringar – ingen av dem som redan befinner sig i ett boende ska tvingas flytta.

– När vi utformade modellen funderade vi också kring nya riskgrupper. En sådan ny grupp är unga narkotikamissbrukande tjejer. De går väldigt snabbt ner sig och det finns en efterfrågan på att utveckla boende som riktar sig till dem, säger Lena Mårtensson.

Inga tillförlitliga siffror på antalet hemlösa

Idag finns närmare 1.100 rum eller lägenheter för personer som på grund av missbruk eller psykosociala problem står utanför den vanliga bostadsmarknaden. Ungefär hälften av dem handlar om mer långsiktiga lösningar. Men exakt hur stort behovet av alternativt boende är vet ingen.

– Det finns inga tillförlitliga siffror på hur många personer som är hemlösa. Vi har fått i uppdrag att göra en sådan kartläggning och just nu letar vi efter en utredare, säger Lena Mårtensson.

20 nya platser på Lantvärnsgatan

Samtidigt pågår planer på expansion. För närvarande finns 129 platser för äldre missbrukare på Bergsjöhöjd.

– Vi vill ha 60 nya sådana boendeplatser, några av dem mer sjukvårdsinriktade. Dessutom blir det 20 nya platser på Lantvärnsgatan som är mer inriktat på motiverande och stödjande insatser.