Tillträder 15 februari. Nisse Waldefelt, för närvarande tillförordnad förvaltningschef, har utsetts till förvaltningschef för Intraservice. Det beslutade nämnden för Intraservice på onsdagen.

Nisse Waldefeldt, som är 38 år, har jobbat på Intraservice sedan år 2000, senast som verksamhetschef för servicecenter. Han har varit tillförordnad förvaltningschef sedan augusti förra året och tillträder som ordinarie chef i nästa vecka, den 15 februari.

Intraservice ansvarar för drift och support av kommungemensamma system och tjänster och levererar administrativa tjänster inom personal, ekonomi och telefoni till Göteborgs Stads versamheter. Förvaltningen står nu inför att utvecklas till en intern serviceorganisation för att leverera, driva, utveckla och följa upp samordnade interna tjänster och service i Göteborgs Stad.