Tillfälle att utbyta erfarenheter. Hur bygger vi en stad som bjuder in till aktivitet? Det är temat på Nordisk fritidskonferens som Göteborgs Stad är värd för i år. På schemat står bland annat besök i Angered Arena och Allaktivitetshuset i Hammarkullen.

Representanter från Göteborgs vänorter Reykjavik, Århus, Åbo och Bergen finns på plats i Göteborg i nästa vecka, den 26–28 september på Nordisk fritidskonferens. Konferensen har anordnats vartannat år sedan slutet 1970-talet, senaste gången Göteborg höll i den var 2008.

Årets tema har idrotts- och föreningsförvaltningen valt ut från olika förslag från de andra städerna.

– Årets tema ”Hur bygger vi en stad som bjuder in till aktivitet” är relevant för alla medverkande städer. Det är inte bara Göteborg som växer och har utmaningar med en växande befolkning och exploatering, säger Samuel Bohlander på Idrotts- och föreningsförvaltningen och en av projektledarna för konferensen.

Träffar Årets eldsjäl
30 till 35 personer väntas delta på konferensen som bland annat innehåller en rundvandring på Kviberg Park, ett besök på Allaktivitetshuset i Hammarkullen och Angered Arena.

– På Angered Arena träffar vi Jan Mellgren i Göteborgs HC som blev Årets eldsjäl 2017. Tanken är att visa och prata om hur viktiga eldsjälarna är för svenskt föreningsliv. Men även att få kunskap om hur Göteborgs HC gjorde och tänkte när de etablerade sig just i Angered.

Deltagarna gör även ett stopp på Blå Stället i Angered och i Älvrummet på Lindholmen.

– Älvstranden utveckling ska prata om hur man skapar ytor för aktivitet i samband med exploateringar.

Åbo pratar om skolan i rörelse
Alla medverkande städer bidrar också med egna programpunkter under konferensen. Åbo till exempel under ämnet Skolan i rörelse. Reykjavik talar om hur man skapar bättre fritid med samarbete mellan olika sektorer och invånarnas inflytande.

– Det här är ett jättebra tillfälle att utbyta erfarenheter och se hur andra tacklar utmaningarna som finns, säger Samuel Bohlander.