Nytt avtal klart. Under våren har ett arbete pågått med att skapa en lokal överenskommelse om samverkan mellan polisen och stadsdelsförvaltningen. På tisdagen undertecknade parterna samarbetsavtalet, som bygger på gemensamma trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder i Norra Hisingen.

– Vi har sedan tidigare ett mycket bra samarbete, där vi gemensamt arbetar för att minska antalet brott och för att öka tryggheten. Nu ramar vi in samarbetet och knyter det till funktion istället för person, säger stadsdelsdirektör Annika Andersson.

Därmed är samarbetet tryggat och alla vet vad som gäller, även om nyckelpersoner i de båda organisationerna skulle sluta eller av andra anledningar inte finnas kvar längre. I avtalet fokuserar man på tre viktiga områden som grundar sig på den bild som Polisen och stadsdelsförvaltningen har av Norra Hisingen.

Försöker vara synliga så mycket de kan
– Under det senaste året har det skett en vändning och allt fler upplever idag att de känner sig tryggare. Givetvis är detta ett stort område där det krävs mycket arbete. Från polisens sida arbetar vi främst med områdespolisen som försöker vara synliga så mycket de kan i området, säger poliskommissarie och polisenhetschef, Kjell Olsson på Hisingen.

I den senaste ungdomsundersökningen ”LUPP”, låg Norra Hisingen bra till när det gäller minskat bruk av droger bland unga. Att förebygga ungdomars bruk av droger och tidigt upptäcka unga som uppvisar riskbeteende är en viktig insats. Stadsdelen arbetar med detta i bland annat folkhälsoprojekt, socialtjänst, på fritidsgårdar, skolor, samt ute i områdena med fältassistenter och vuxenvandrare.

– Vad gäller kriminaliteten bland unga i våra områden, så har vi redan ett väl fungerande samarbete med stadsdelen. Vi försöker gemensamt fånga upp unga innan de hamnar i kriminalitet, säger Kjell Olsson.

Polisen vill ha tips
Men polisen behöver också hjälp från allmänheten. Det kan handla om att tipsa när man misstänker brott eller att vara en positiv förebild ute på stan. Polisen upplever också att rekryteringen till kriminella gäng har minskat.

Det tredje och sista fokusområdet sker i samarbete med bland andra Brottsförebyggande rådet på Norra Hisingen, (BRÅ) som är ett forum för bred samverkan mellan polis, stadsdelsförvaltning och andra aktörer, till exempel bostadsföretag. Här handlar det om att på olika sätt förebygga vålds- och stöldbrott.

”Tryggare stadsdel med färre brott”
Polisen och stadsdelsförvaltingen Norra Hisingen håller nu på att ta fram en rad olika handlingsplaner som kommer att täcka in de tre fokusområdena. De kommer att tydliggöra mål, åtgärder, ansvar och uppföljning. Varje år kommer handlingsplanerna sedan att få en uppföljning. Då utgår man från den aktuella problembilden och ser vilka åtgärder som gett effekt. Flera olika arbetsgrupper kommer att formeras för att tackla arbetet på bästa sätt.

– Vi är mycket nöjda med avtalet som innebär att vi får ett formellt ramverk, där alla har sin roll och ett gemensamt mål – en tryggare stadsdel med färre brott, säger Annika Andersson och Kjell Olsson.