Mer personal och fler aktiviteter. De senaste veckorna har det förekommit oroligheter på olika platser i stadsdelen Norra Hisingen. En nära dialog med polisen, både på kort och lång sikt, fler fältassistenter och vuxenvandrare under kvällarna och fler aktiviteter för unga är några av insatserna som görs.

Camilla Blomqvist, stadsdelsdirektör på Norra Hisingen.

– Vi har ett bra samarbete och dialog med polisen i frågan både när det gäller på lång sikt och vad som behöver göras på kort sikt när situationer uppstår som de vi haft de senaste veckorna, säger Camilla Blomqvist, stadsdelsdirektör på Norra Hisingen.

På kvällen den 7 juni utbröt oroligheter på flera platser på Norra Hisingen som bland annat resulterade i ett 30-tal bilbränder. Helgen innan förekom stenkastning mot polisen i Backa. Nu pågår en efterföljande analys med uppföljningar inom stadsdelsförvaltningen.

Kräver extra insatser

– Akuta situationer kräver extra insatser. Det arbetar vi med just nu i dialog med polisen och våra medarbetare, säger Alexis Ljungkvist, områdeschef bistånd och service på Norra Hisingen.

– Det är polisen som ska agera och vara på plats under en orossituation. Men hur kan vi från stadsdelsförvaltningen sida arbeta för att komplettera deras insatser? fortsätter han.

Alexis Ljungkvist, områdeschef bistånd och service på Norra Hisingen.

Som en följd av oroligheterna stärker förvaltningen närvaron under sommaren med fler vuxna närvarande under kvällarna. Det blir fler fältassistenter ute och fler vuxenvandrare i samarbete med föreningar i stadsdelen.

För de unga utökas antalet sommaraktiviteter. Listan på aktiviteter innehåller drygt 200 olika punkter. Det är alltifrån fotbollsskola, volleyboll, dans, fiske, grillning till Tik Tok-maraton, kulturjobb och en fototävling.

Långsiktigt arbete

Samtidigt fortsätter Norra Hisingen det metodiska, långsiktiga arbetet för att komma tillrätta med otrygghet och oroligheter i stadsdelens utsatta områden.

– Vi arbetar för att stävja oroligheter på många olika sätt, tillsammans med polis och andra aktörer i samhället. Vi anpassar oss efter situationen, säger Alexis Ljungkvist.

Förvaltningens långsiktiga metodiska arbete omfattar återkommande uppföljningar av en lokal lägesbeskrivning med förslag på insatser. Stadsdelen jobbar sen tidigare med trygghetsvandringar vid knutpunkter som Backaplan och Selma Lagerlöfs torg och pratar med ungdomar på plats.

Göteborgs Stad samordnar sedan i våras det övergripande arbetet för att motverka social oro kopplat till covid-19-pandemin och följderna av den. Norra Hisingen har anpassat och kombinerat detta med det

Kennet Johansson, trygghetssamordnare i Norra Hisingen.

trygghetsarbete som redan görs.

Arbetar med relationer

– Långsiktigt arbetar vi med att skapa relationer. Vi söker svaren på vad det är som skapar problemen. Vi mobiliserar de goda krafterna som finns. Vi ger en motvikt.  Vi ger andra och bättre alternativ, säger Kennet Johansson, trygghetssamordnare på Norra Hisingen.

Han hänvisar i det sammanhanget till det Medborgarlöftet. Det skrevs under för ett drygt år sedan mellan polisen, flera andra samarbetspartners och stadsdelsförvaltningen. Invånarna på Norra Hisingen ska kunna känna sig trygga i sin stadsdel.